پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

10,000 تومان

پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتراض به رأی داور در حقوق ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه                                 

مقدمه………………………………………………………………………..    1

الف- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… 1

ب- سوال‌های پژوهش………………………………………………………………………………….. 2

ج- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………… 2

د- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………… 3

ر- حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………. 3

ز- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………….. 3

و- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………. 3

ه- روش‌شناسی پژوهش………………………………………………………………………………… 3

ی- تقسیم مطالب…………………………………………………………………………………………. 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری…………………………. 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری………………………………………………………………………. 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری………………………………………………………………… 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری……………………………………………………………………… 5

بند دوم: امضا رأی داوری……………………………………………………………………………… 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی………………………………………………………………… 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن……………………………………………………………. 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی………………………………………………………….. 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری………………………………………….. 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی…………………………………………………………. 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی……………………………………………………………… 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)………………………………………………………………… 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین…………………………………………………………………. 13

گفتار پنجم: رأی موقت………………………………………………………………………………. 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی………………………………………………………… 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور…………………………………… 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور…………………………………………………………. 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور……………………………………………………… 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها………………. 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور……………………… 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………………………………. 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری…………………………….. 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی………………………………………. 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری……………………………………. 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی…….. 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی……………………………………………… 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری………………………………………………………….. 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور………………………… 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور……………………………………………………………. 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………… 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض……………………………………………………………………….. 33

الف: نحوه‌ اعتراض…………………………………………………………………………………….. 33

ب: هزینه‌ دادرسی………………………………………………………………………………………. 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور…………………………………………… 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………. 39

بند اول: اثر تعلیقی………………………………………………………………………………………. 40

بند دوم: اثر انتقالی………………………………………………………………………………………. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور……………………. 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور……………………… 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی…………………………………………………………….. 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف………………………………………………… 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری…………………………………………………………….. 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ……………………………………………………………… 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک……………………………………………… 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات……………………………………………………. 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری……………………………………………………………………………………………………….. 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی…………………………………………………………. 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی…………………………………………………….. 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی………………………………………………….. 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها…………………………………………………………………………………………………………… 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی……………………………………………………………………….. 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………… 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره……………………. 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی………………. 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور………………………… 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور……………………………………………………………. 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………… 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض……………………………………………………………………….. 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی………………………………………………….. 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور………………………………………….. 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………. 71

بند اول: اثر تعلیقی………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: اثر انتقالی………………………………………………………………………………………. 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………… 76

منابع…………………………………………………………………………. 78

چکیده انگلیسی…………………………………………………………….. 87

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اعتراض به رأی داور در حقوق ایران”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من