پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

اماره فراش در حقوق ایران و مصر93

10,000 تومان

پایان نامه اماره فراش در حقوق ایران و مصر93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اماره فراش در حقوق ایران و مصر93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

یکی از موضوعات اساسی در حقوق خانواده بحث نسب است که آثار گوناگونی بر آن مترتب می­شود. نسب در صورتی واجد اثر حقوقی است که اثبات شود و شایع ترین دلیل اثبات نسب اماره فراش است. بنابرایندر پژوهش حاضر سعی شده است به مفهوم، ماهیت، مبانی و قلمرو اجرای فراش پرداخته شود.

با توجه به پژوهش صورت گرفته باید گفت فراش وضعیتی است که طفل متولد در آن وضعیت ملحق به شوهر می­شودو این نهاد حقوقیبر مبنای طبیعت انسان و حمایت از خانواده پیش­بینی شده است. این مفهوم حقوقی از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» برگرفته شده است. ماهیت فراش اماره قانونی است؛ بنابراین اثبات خلاف آن امکان­پذیر است. از دیگر سو به عنوان قاعده حقوقی نیز شناخته می­شود. فراش نمی­تواند اصل کلی باشد زیرا خود از فروعات اصل کلی حمایت از نهاد خانواده است.برای اماره فراش مبانی گوناگونی ذکر شده است ازجمله اینکه آن را امری فطری و مربوط به طبیعت انسان دانسته­اند. همچنین آن را مبتنی بر اماره نزدیکی اعلام کردند. اما مبنای اصلی اماره فراش حمایت از خانواده است. منبع اماره فراش نیز حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» بیان شده است.

اماره فراش در رابطه با نکاح و خارج از نکاح قابل اعمال است که هر یک از این دو حالت مبتنی بر فروعات مختلفی است که در این پژوهش به هریک از این فروعات در حقوق ایران و مصر پرداخته شده است. در صورتیکه دو اماره فراش در تعارض قرار بگیرد اماره فراش شوهر برای حمایت از خانواده و مصلحت طفل ترجیح داده می­شود. اماره فراش در حالت زنا، تلقیح مصنوعی و در نکاح موقت از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد مطالعه واقع شده است.تفاوت عمده دو نظام حقوقی در این است که در حقوق مصر چون نکاح موقت پذیرفته نشده است، فراش در آن جاری نمی­شود، درحالیکه در حقوق ایرانفراش همانگونه که در نکاح دائم جریان می­یابد در نکاح موقت نیز اعمال می­شود.

کلیدواژه:اماره فراش، قاعده حقوقی، تعارض امارات، تلقیح مصنوعی،وطی به شبهه، ولدالزنا.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………1

  1. بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….2

2.اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن……………………………………………………………………………….3

  1. اهداف مشخص تحقيق………………………………………………………………………………………………………..4
  2. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4
  3. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….4
  4. تقسیم­بندی مطالب……………………………………………………………………………………………………………….4

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………….6

1-1. احوال شخصیه ……………………………………………………………………………………………………………….7

1-2. نسب……………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-2-1. مفهوم لغوی و اصطلاحی…………………………………………………………………………………………..10

1-2-2. اقسام نسب……………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-2-1. نسب مشروع………………………………………………………………………………………………………11

1-2-2-2. نسب ناشي از زنا………………………………………………………………………………………………..12

1-2-2-3. نسب ناشي از شبهه…………………………………………………………………………………………….13

الف) شبهه حکمی و موضوعی………………………………………………………………………………………………13

ب) شبهه در عقد و شبهه در وطی………………………………………………………………………………………….14

ج) اشتباه کننده…………………………………………………………………………………………………………………….15

1-3. آثار نسب مشروع……………………………………………………………………………………….17

1-3-1. نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….17

1-3-2. ارث……………………………………………………………………………………………………………………….17

1-3-3. نکاح………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-3-4. حقوق اجتماعی……………………………………………………………………………………………………….18

1-4. ادله اثبات نسب……………………………………………………………………………………………………………19

1-5. مفهوم فراش………………………………………………………………………………………………………………..22

فصل دوم: ماهیت و مبانی فراش………………………………………………………………………………………………………………………25

2-1. ماهیت فراش……………………………………………………………………………………………………………….26

2-1-1. اماره و فراش…………………………………………………………………………………………………………..26

2-1-2. اصول عملیه و فراش………………………………………………………………………………………………..29

2-1-3. فرض حقوقی و فراش………………………………………………………………………………………………31

2-1-4. قاعده و فراش………………………………………………………………………………………………………….35

2-1-4-1. قاعده حقوقی………………………………………………………………………………………………………35

2-1-4-2. قاعده فقهی………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-4-3. اصل کلی…………………………………………………………………………………………………………….40

2-1-4-4. فراش: قاعده فقهی، قاعده حقوقی یا اصول کلی……………………………………………………….45

2-2. مبانی و منابع فراش………………………………………………………………………………………………………46

2-2-1. مبانی………………………………………………………………………………………………………………………47

2-2-2. منبع………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-2-2-1. روایت………………………………………………………………………………………………………………..48

2-2-2-1. سیره عملی مسلمانان…………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم: اعمال اماره فراش……………………………………………………………………………………………………………………..51

3-1. اجرای اماره فراش و شرایط آن………………………………………………………………………………………52

3-1-1. اجرای اماره فراش در زمان زوجیت……………………………………………………………………………53

الف) وجود رابطه زوجیت……………………………………………………………………………………………………..53

ب) وقوع نزدیکی در دوران زوجیت……………………………………………………………………………………….57

ج) ثابت بودن نسب مادری……………………………………………………………………………………………………60

د) حد اقل مدت حمل…………………………………………………………………………………………………………..61

ه) حداکثر مدت حمل…………………………………………………………………………………………………………..63

3-1-2. اجرای اماره فراش پس از انحلال نکاح……………………………………………………………………….65

الف) تولد طفل قبل از ازدواج مجدد……………………………………………………………………………………….65

ب) تولد طفل بعد از ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………66

3-1-3. اجرای اماره فراش در نزدیکی به شبهه………………………………………………………………………..68

الف) نزدیکی به شبهه زن آزاد………………………………………………………………………………………………..69

ب) نزدیکی به شبهه با زن شوهردار………………………………………………………………………………………..72

ج) نزدیکی به شبهه با محارم………………………………………………………………………………………………….73

3-1-4. اجرای اماره فراش در زنا…………………………………………………………………………………………..76

3-2. تلقیح مصنوعی و اماره فراش…………………………………………………………………………………………80

3-2-1. مفهوم و حکم تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………………80

3-2-2. اماره فراش در تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………………82

3-2-2-1. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر…………………………………………………………………………………82

3-2-2-2. تلقیح مصنوعی با نطفه بیگانه…………………………………………………………………………………83

الف) رابطه طفل با زن…………………………………………………………………………………………………………..83

ب) رابطه طفل با صاحب نطفه……………………………………………………………………………………………….85

ج) رابطه طفل با شوهر زن…………………………………………………………………………………………………….87

3-3. اماره فراش در نکاح موقت…………………………………………………………………………………………….88

نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..91

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………96

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اماره فراش در حقوق ایران و مصر93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

اماره فراش در حقوق ایران و مصر93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من