پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

باز اجتماعی شدن بزهکار در پرتو نهاد تعویق صدور حکم94

10,000 تومان

پایان نامه باز اجتماعی شدن بزهکار در پرتو نهاد تعویق صدور حکم94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع باز اجتماعی شدن بزهکار در پرتو نهاد تعویق صدور حکم94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

امروزه، تعلیق اجرای مجازات، به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین یا مجازات‌های بینابینی، مطرح است. برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب، قدم‏های مؤثری را در راه اصلاح بزهکاران غیرخطرناک برداشته‏اند. در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. مجازات مشقتي است كه از طرف هيئت حاكمه نسبت به كسي كه با ارتكاب يك جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبيعي يا قانوني افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال مي‌گردد. از اين روست كه مي‌گويند هميشه در مجازات يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است. در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي‌شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي‌داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل قرار گرفته و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي‌شد تفاوت كلي يافته است. با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي‌دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت. با تغيير فايده مجازات، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي‌كند و براي هدف جديد، مجازات‌هاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي‌شود. در اين پايان نامه بر آن هستيم كه تعويق صدور حكم و نهاد آن و كاربرد و اهميت آن در قانون مجازات اسلامي جديد را مورد بررسي قرار دهيم و به پديده جرم شناختي آن بپردازيم.

واژگان کلیدی:

تعلیق مجازات، تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، نهاد اجرای تعلیق، رویه محاکم ایران.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1- بیان مسأله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 5

1-3- سابقه تحقیق. 5

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 8

1-5- اهداف مشخص تحقيق. 8

1-6- هدف كاربردي.. 8

1-7 سؤالات تحقیق. 9

1-7-1 سؤال اصلی. 9

1-7-2- سؤالات فرعی. 9

1-8- فرضيه‏هاي تحقیق. 9

1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحاًت فني. 9

فصل دوم: «تعويق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»

مقدمه. 12

2-1- تاریخچه و فلسفه‌ی طرح نهاد تعویق صدور حکم و حوزه شمول آن. 13

2-2- مفهوم اصطلاحی و شکلی صدور قرار تعویق مجازات.. 14

2-3- تعویق صدور حکم. 14

2-4- تفاوت تعويق و تعليق. 15

2-5- انواع تعویق. 15

2-5-1- تعویق ساده 15

2-5-2- تعویق مراقبتی. 16

2-6- تدابیر مراقبتی اجباری.. 17

2-7- تدابیر مراقبتی اختیاری.. 17

2-8- تعويق در قانون مجازات اسلامی. 18

2-9- اجرای تعویق. 19

2-10- طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری.. 20

2-11- لغو قرار تعویق. 21

2-12- انقضای مدت تعویق. 22

2-12- تعویق صدور حکم. 22

2-13- قابلیت تجدید نظر تعویق صدور حکم. 24

2-14- شرایط تعویق صدور حکم. 24

2-14- قرار تعویق و ضمانت اجرای آن. 27

2-15- پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق. 28

2-16- ممنوعیت از تعویق صدور حکم. 28

2-17- جمع بندی.. 29

فصل سوم: تبيين مفاهيم و مباني پيش بيني نهاد تعويق صدور حكم

3-1- مفهوم لغوي تعويق و تأخر و توقيف صدور حكم. 32

3-2- مفهوم لغوي تأخير و توقيف… 33

3-3- مفهوم اصطلاحي. 33

3-4- مفهوم اصطلاحي تعليق صدور حكم. 34

3-5- جرم انگاری و جرم زدایی. 34

3-5-1- جرم زدایی عملی. 35

3-5-2- جرم زدایی رسمی. 35

3-6- کیفر زدایی. 35

3-7- توقيف اجراي حكم. 36

3-8- پيشينه نهاد تعويق صدور حكم. 36

3-8-1- تخفيف ساده مجازات در نظام‌هاي کيفري بعد از جنگ بين الملل اول. 36

3-8-2- روش نوين تخفيف مجازات در نظام‌هاي کيفري بعد از جنگ جهاني دوم 37

3-8-3- سابقه نهادهاي تخفيف و كاهش اجراي مجازات در دوران مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران. 38

3-8-4- تعويق صدور حكم در قانون مجازات اسلامي جديد. 40

3-9- تعویق صدور حکم مجازات در قانون فرانسه. 41

3-10- پيشينه نهادهاي تخفيف مجازات در ايران و بررسي آن. 42

3-11- مبدأو منشأ قانون تعويق صدور حكم در قانون جديد مجازات اسلامي. 43

3-12- مقام مجاز در تعويق صدور حكم. 45

3-13- مقامات صالح در پيشنهاد 46

3-14- مقامات صالح در تصميم گيري.. 47

3-14-1- تعویق به شکل ساده 47

3-14-2- تعویق به شکل مراقبتی. 48

3-15- وضعيت دادگاه به عنوان مقام صالح در تصميم گيري.. 49

3-16- فلسفه مباني تعويق صدور حكم. 49

3-16-1- مباني فلسفي. 49

3-16-2- نظريه برچسب زني. 49

3-16-2-1- تاريخچه نظريه. 49

3-17- انتقاد از تعريف جرم 50

3-18- برچسب زني بهعنوان عامل جرم زا 51

3-19- عوامل مؤثر در پذيرش خود- انگارۀ مجرمانه. 51

3-20- قانونمندی.. 52

3-21- جرم زدایی. 52

3-22- رهاوردهاي نظريه. 53

3-23- نظريه برچسب زني و تعويق صدور حكم. 53

3-24- اصل شخصي بودن مجازات و تعويق صدور حكم. 53

3-25- بررسي مباني فلسفي و تاريخي موضوع. 54

3-26- مباني جرم شناختي. 55

3-27- دستيابي به اصلاح و درمان. 57

3-28- بازسازگاري و بازپروري اجتماعي. 57

3-29- بررسي نظريات حقوق دانان و جرم شناسان. 58

3-30- ويژگي‌ها و شرايطي كه بايد براي اصلاح و درمان مجرم به آن توجه كرد 59

3-31- بررسي اقدامات در راستاي اصلاح و درمان مجرم در قوانين فرانسه. 60

3-32- پيشگيري از تكرار 63

3-32-1- معرفي تكرار جرم 63

3-32-2- نقش مددكار اجتماعي در پيشگيري از تكرار 64

3-32-3- نكاتي كه بايد در انتخاب مدكار رعايت كرد 65

3-33- وظايف قاضي در پيشگيري از تكرار جرم 65

فصل چهارم: ضوابط جرم شناختي تعويق صدور حكم و آثار آن

4-1 ضوابط ناظر به نوع جرائم ارتكابي از حيث شدت.. 67

4-2- بررسي انواع تقسيم بندي جرائم. 68

4-2-1- طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها 68

4-3- تقسيم جرائم به جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت.. 68

4-4- تقسيم جرائم در قانون مجازات اسلامي جديد. 69

4-4-1- طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قانون جديد مجازات اسلامي. 70

4-4-2- ضوابط ناظر به جرائم ارتكابي. 71

4-4-2-1- ضوابط ناظر در قانون جديد مجازات اسلامي. 71

4-4-3- شرايط و ضوابط بر جرائم قابل گذشت.. 71

4-4-3-1- ملاک قضازدایی. 71

4-4-3-2- ملاک مصلحت خانوادگی. 72

4-4-3-3- ملاک متضرر جرم 72

4-4-3-4- ملاک کیفیت ارتکاب جرم 72

4-4-3-5- ملاک‌های شرعی. 73

4-4-4- جبران ضرر و زيان. 73

4-4-4-1- خسارت زدایی از بزه دیده به صورت ترمیم عینی خسارت.. 73

4-5- ضوابط ناظر به بزهكار از حيث ميزان حالت خطرناك.. 74

4-6- انقضا و لغو مدت تعويق. 74

4-6-1- انقضای مدت تعویق. 74

4-6-2- لغو قرار تعویق. 76

4-6-2-1- شروط راجع به آینده محکوم علیه. 76

4-6-2-2- شروط راجع به آینده محکوم 76

4-7- شرايطي كه مي‌تواند قرار تعويق را لغو كند. 77

4-7-1- لغو حكم تعويق به علت ارتكاب جرم جديد. 77

4-7-2- لغو حكم تعويق به علت عدم اجراي دستورات دادگاه 77

4-7-3- لغو حكم تعويق به علت ارتكاب جرائم متعدد 77

4-8- تعويق توأم با آزادي با مراقبت و ضوابط آن. 78

4-9- ويژگي‌هاي مفهوم تعويق توأم با مراقبت.. 78

4-9-1- انتخاب مجرم در چارچوب قانون. 79

4-9-2- اين نوع تعويق به معني به تأخير انداختن مشروط مجازات است.. 79

4-9-3- تعويق توأم با مراقبت به عنوان يک روش اصلاحي مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است.. 79

4-10- مطالعه تطبيقي در خصوص تعويق مراقبتي و ضوابط ناظر به بزهكار 80

4-10-1- كشور انگلستان. 80

4-10-2- ساختار نظارت‌هاي مراقبتي در کشور انگلستان. 81

4-10-3- اتريش… 81

4-10-3-1- سازمان تعليق مراقبتي در کشور اتريش… 81

4-10-3-2- سازمان و ساختار مرکز تعليق مراقبتي در فرانسه. 83

4-11- ملاک شايستگي براي اعطاي شرايط مراقبتي در نظام كامن لو. 84

4-11-1- شرايط سني مجرم 84

4-11-2- مدت زمان. 85

4-12- آثار جرم شناختي تعويق صدور حكم. 85

4-13- آثار مربوط به بزهكار 86

4-13-1- به تأخير انداختن اجراي مجازات.. 86

4-13-2- دادن تخفيف و يا اجراي مجازات.. 86

4-13-3- لزوم رعايت شرايط معين. 86

4-14- آثار مربوط به بزه ديده 87

4-14-1- آثار مربوط به حقوق بزه‏ديده در جرائم قابل گذشت.. 88

4-15- آثار مربوط به جبران خسارت.. 89

4-15-1- انواع شيوه‌هاي جبران خسارت.. 90

4-15-2- روش‌ تعيين‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ 90

4-16- آثار مربوط به شهروندان. 91

4-16-1- آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی.. 92

4-17- امنيت قضايی و قوه قضائيه. 92

4-18- آثار مربوط به عدالت كيفري.. 93

4-19- آثار اجتماعي مربوط به تعويق صدور حكم. 93

4-19-1- محرومیت از حقوق اجتماعی. 93

4-19-2- کیفر نقدی روزانه. 95

4-19-3- خدمات اجتماع‌محور 96

4-20- آثار عدالت كيفري در مورد اطفال. 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- نتيجه گيري.. 99

5-2- نتایج تحقیق. 102

5-2-1- نتيجه گيري از فرضيه اول. 102

5-2-2- نتيجه گيري از فرضيه دوم 103

5-3- پیشنهادات.. 103

5-4- مشكلات اجرايي براي شروع به انجام كار نهاد تعويق صدور حكم. 105

منابع. 107

 

 

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “باز اجتماعی شدن بزهکار در پرتو نهاد تعویق صدور حکم94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

باز اجتماعی شدن بزهکار در پرتو نهاد تعویق صدور حکم94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من