پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسي اصل علني بودن دادرسي كيفري در مراجع قضايي و دادگستري93

بررسي اصل علني بودن دادرسي كيفري در مراجع قضايي و دادگستري93

10,000 تومان

موضوع:بررسي اصل علني بودن دادرسي كيفري در مراجع قضايي و دادگستري93

تعداد صفحات:۱۰۵

 

گروه حقوق جزا و جرم شناسي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 در رشته ي :حقوق (M.A)

گرايش : حقوق جزا و جرم شناسي

 

 

چکیده 1

– 2

بخش اول : 10

تبين اصل علني بودن دادرسي كيفري در مراجع قضايي و دادگستري.. 10

مفهوم اصل علني بودن. 10

مباني اصل علني بودن دادرسي كيفري.. 10

بخش اول:تبیین نظري اصل علنی بودن دادرسی کیفری.. 11

فصل اول: تعریف ، مبانی ،پیامد ها (آثار)اصل علنی بودن دادرسی کیفری: 11

تعریف علنی در اصطلاح حقوقی: 13

1 :مبناي فقهي. 15

2 :تضمین حقوق متهم: 16

3: دیدگاه تأمین مصلحت جامعه: 19

4: تامین مصلحت توأم بزه دیده، متهم و جامعه…………………………………………………………………………19

گفتار دوم: 20

اهداف و آثار و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری: 20

الف اهداف: 21

ب) پیامدها(آثار): 22

ج) الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری : 22

رفع موانع حضور مردم و رسانه ها در جلسه های دادرسی : 23

2-امکان انتشار جریان دادرسی: 24

3-حضورمتهم در جلسه دادرسی: 25

4) رویارویی متهم با شاکی و گواهان و امکان پرسش از آنان: 26

5) مشخص بودن هویت کنشگران فرآیند دادرسی کیفری: 27

6- شفاهی بودن دادرسی: 28

7- اعلان و قرائت علني  رأي : 29

فصل دوم:تاریخچه تحولات تقنيني اصل علنی بودن دادرسي  کیفری.. 31

گفتار اول:تاریخچه تحولات این اصل در متون جهانی وببن المللی. 31

الف:متون جهانی. 32

1-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 33

2-اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: 34

ب) اسناد منطقه ای: 34

1-کنوانسیون اروپايي حقوق بشر. 35

2-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. 36

گفتار دوم: تاریخچه تحولات تقنینی اصل علنی بودن دادرسی در متون قانونی ایران. 36

الف: موقعيت ممتاز اصل علني بودن دادرسي در سلسله مراتب قوانين ايران. 37

ب:مراحل تصویب این اصل در نظام حقوقی ایران. 37

1-اصل 76متمم قانون اساسی مشروطیت: 38

2 -آییین دادرسی کیفری مصوب 1290. 38

3-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : 38

4-ماده 88اقانون آیین دادرسی کیفری 1378 : 39

5-ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 40

ج)نقد نظام حقوقی ایران دربارۀ اصل علنی بودن: 41

نتيجهگيري بخش اول: 46

بخش دوم : 48

بخش دوم: بررسي تحليلي نظام عدالت كيفري ايران در مورد اصل علني بودن دادرسي کیفری.. 49

فصل اول:اصل علني بودن دادرسي در فرايند دادرسي كيفري.. 51

گفتار اول: در مرحله ي دادسرا(تعقيب و تحقيق ) 51

الف: دادسرا 51

دادسراي عمومي. 55

ب : دادسرا نظامي. 56

ب :دادگاه 57

الف : دادگاه كيفري استان : 57

ب:  مرحله دادرسي. 58

گفتار اول :دادرسي عادي.. 58

الف  :دادرسي بدوي.. 59

3-  دادگاه کیفری استان : 63

الف : دادگاه نظامي. 65

ب) دادگاه ويژه روحانيت.. 67

ب : واخواهي. 69

ج : تجديد نظر. 71

گفتار دوم : مرحله ي دادرسي فوق العاد ه 73

الف : اعاده دادرسي. 73

ب : اعتراض شخص ثالث.. 75

فصل دوم:استثنائات اصل علني بودن دادرسي در مراجع كيفري و فرايند اين اصل در مراجع شبه قضايي. 76

گفتاراول : استثنائات ا صل علني بودن دادرسي در مراجع كيفري.. 76

گفتار اول :مراجع  قضايي  عمومي جزايي. 76

الف : دادگاههاي عمومي. 77

اعمال منافي عفت و جرائمي كه برخلاف  اخلاق حسنه است.. 77

دعاوي خصوصي به درخواست طرفين. 78

علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد 79

ب : دادگاه اطفال. 80

گفتار دوم:مراجع شبه قضايي. 82

الف: شوراي حل اختلاف.. 82

نتيجهگيري بخش دوم: 83

نتيجه گيري كلي. 85

راهکارها 93

منابع و مأخذ : 94

 

 

چکیده

اصل علنی بودن در حقوق داخلی ایران هم در متن قانون اساسی و هم در متن قانون عادی دارای جایگاه ویژه و برجسته ای بوده است که وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه های عمومی تشکیل و اداره می شود و نقض این اصل جز در مواد مصرح در قانون جایز نیست. این تحقیق به روش توصیفی به بررسی اصل علنی بودن در مراجع قضایی و دادگستری پرداخته است . و با تبیین اصل علنی  بودن دادرسی کیفری که شامل تعریف، مبانی، اهداف ، آثار ، الزامات و روند تقنینی این اصل و بررسی تحلیلی نظام عدالت کیفری ایران در مراحل عادی دادرسیو طرق فوق العاده در مراجع قضایی عمومی و اختصاصی و شبه قضایی محقق در صدد بررسی این فرضیه است که اجرای عدالت کیفری در جلسات دادرسی بدون برقراری محاکمه منصفانه که در آن حقوق و آزادی های متهم ، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری رعایت شود فرصت ظهور نخواهد داشت و اصل علنی بودن یکی از مؤلفه های برقراری محاکمه منصفانه است . پس از بررسی های به عمل آمده ، استنباط شد که اصل علنی بودن دادرسی کیفری که یکی از راه های تضمین امنیت قضایی است و در راستای عدالت کیفری اعمال می شود

کلمات کلیدی: علنی بودن محاکمات دادرسی متهم مقام قضایی.

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

بررسي اصل علني بودن دادرسي كيفري در مراجع قضايي و دادگستري93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من