پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور

10,000 تومان

پایان نامه بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

مقدمه

مخدر،يعني تخدير كننده و هر آنچه كه باعث ايجاد تغيير غيير طبيعي در عملكرد دستگاه عصبي مركزي شود و مواد مخدر به طور ويژه به ماده اي اطلاق مي گردد كه موجب اختلال  در حركات ارادي و عدم تعادل رفتار و تغييرات جسمي در افراد مي شود.[1]در گذشته مناطق مختلف كشور ،عمدتا ترياك و حشيش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدريجا با افزايش مصرف و پديده اعتياد كشت اين مواد منع گرديد چرا كه قضيه به سمت اعتياد جوانان سوق پيدا كرد ،سود آوري اين تجارت و توانمندي قاچاقچيان  و شمار معتادان رو به افزايش،چالشي بود  كه با منع توليد ،منجر به گستردگي پديده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد كه راه چاره مقابله با آن كنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد.[2]

اگرچه با تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر،راهكارهاي حقوقي مبارزه جدي با اين معضل فراهم گرديد و با ادغام نيروي سه گانه كميته انقلاب اسلامي،شهرباني و ژاندارمري در قالب نيروي انتظامي و تشكيل و احيا ستاد مبارزه با مواد مخدر  براي ايجاد تمركز و هماهنگي ميان عملكردها و روندهاي سازمانهاي ذيربط و استفاده  مقطعي از نيروي انتظامي  سپاه پاسداران و سرمايه گذاري  كلان براي كنترل نوار مركزي شرق كشور و علي رغم اقدامات سلبي  و كنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر دركشور حل نشد و از ميان نرفت بلكه بنا به عواملي ابعاد گسترده اي به خود گرفت كه البته اين موضوع مسئله اصلي اين تحقيق  را به خود اختصاص مي دهد و در اين پژوهش بر آن هستيم كه در جهت مرتفع كردن اين چالشها چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعيف دستگاه هاي كشور و  به اين علت كه  اقدام هاي اوليه نظام پاسخ دهي جنايي كشور در قبال وارد كنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبي و كمتر جنبه ايجابي داشت ،از اينرو بسياري از قاچاقچيان  و وارد كنندگان مواد مخدر  در صورت رهايي از مجازات در زمان كمي به اين جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر مي گيرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاري كشور از جمله عدم سيستم كنترل ماهواره اي و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاري با نهادهاي بين المللي همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده اي انجام گيرد و اين تهديدي براي كشور محسوب مي شود.

به هرحال در همه جاي دنيامواد مخدر ،به عنوان يك بحران بين المللي با ضربه ها و آسيب هاي جدي خود،باعث جلب افكار  متوليان سياست جنايي شده ،به گونه اي كه مبارزه با اين مشكل بزرگ يخش عظيمي از رسالت سياست جنايي كشور را تشكيل مي دهد.0[3]

از طرفي اهميت اين نكته كه پيشگيري يكي از سودمندترين روش براي  كنترل ورود و عرضه مواد مخدر مي باشد بررسي اين نكته نيز از اهميت فراواني برخوردار مي باشد.

 

[1] مرتضوي قهي،علي،قاچاق بين المللي مواد مخدر و حقوق بين الملل،تهران،انتشارات دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382،ص76

[2] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران،تهران،نشريه مطالعات راهبردي،1377،ص5

[3] كامياني،حسين،سياست هاي مختلف جنايي ايران در قبال مواد مخدر،پايان نامه كارشناسي ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسي،دانشگاه قمٍ1380،ص128

 

 

منابع و مراجع

منابع فارسي:

كتب:

 1. آشوری، محمد ،نتیجه کل همایش مواد مخدر تهران مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران:انتشارات روزنامه رسمی،1379
 2. آنوري، حسن فرهنگ برزگ سخن، ج 3، ص 2123، چاپ اول انتشارات سخن تهران. 1381
 3. اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388
 4. اردبیلی ، محمد علی . رساله ی جرایم و مجازات ها. ترجمه ، تهران : نشر میزان ، چاپ سوم ، ۱۳۷۷.
 5. اقليما ، دكتر مصطفي علل بازگشت به اعتياد، كاربرد علوم انساني در زندان ، مركز آموزش و پژوهش سازمان زندان ها ،1375
 6. آقابخشی حبیب1378  اعتیاد و آسیب شناسی خانواده ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.، ص75
 7. آستفاني ، گاستون ژرژ لواسور ، برنار بولك ، حقوق و جزاي عمومي ، ترجمه حسن دادبان ،تهران 1377
 8. اميني، ابراهيم آيين تربيت، چاپ يازدهم 1368، انتشارات اسلامي، تهران
 9. بولوک، برنار، «کیفرشناسی»، چاپ سوم، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، نشر مجد،1382
 10. تریف، تری و دیگران«مطالعات امنیتی نوین»، علی رضا طیب، وحید بزرگی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ اول،1383
 11. جمشیدی، حمیدرضا،«آشنایی با فهرست مواد مخدر و روان‌گردان»، کارگاه آموزشی قضایی، مشهد،1382
 12. دادستان ، پریرخ. ، روانشناسی جنایی ، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، 1382
 13. دامغانی، محمدتقی، صدسال بیش از این،نشر انديشه،1356
 14. دواس ، دیوید ، طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی ، هوشنگ نایبی ، نشر آگاه ، چاپ اول،1387
 15. رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381
 16. رحیمی موقر، آفرین و همکارانراهنماي پیشگیري و درمان اعتیاد. تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونتامور فرهنگی و پیشگیري 1376
 17. رونتلو، النل مواد مخدر، زندان ها و اصلاح و درمان،”ترجمه ي مهرداد رایجیان اصلی، نشریه کانون سردفتران و دفتر یاران،1380
 18. سخاوت،جعفر، آسيب شناسي اجتماعي :تهران:دانشگاه علامه طباطبائي، 1368
 19. ستوده، هدایت الله، بهشته میرزایی، افسانه پازند، ،روان شناسی جنایی تهران چاپ سارنگ،1378
 20. شهیدی،محمد حسن ،مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم ، تهران، انتشارات اطلاعات،1375
 21. شکویی، حسین جغرافیای اجتماعی شهرها(اکولوژی اجتماعی شهر)، تهران، نشر جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.1369
 22. شاکرمی، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ،1369رئیس دانا، فریبرز «بازار مواد مخدر در ایران: قیمت، مصرف و تأثیرگذاری تولید خارجی»، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره چهارم،1381
 23. طالقانی، محمود،مطالعات جامعه شناسی شهر تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1370
 24. عبدالفتاح، عزت «جرم چیست و معیارهای جرم­انگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح: اسماعیل رحیمی­نژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش 41، 1381
 25. عصمت الهي،محمد هاشم،جريان بر شتاب طالبان،تهران،انتشارات بين المللي الهدي،1378
 26. عندليب،علي رضا،نظريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزي،تهران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،1380
 27. فوکو، میشل، «مراقبت و تنبیه»، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیدهننشر نی، تهران،1381
 28. کاتوزیان، ناصر فلسفه حقوق، ج 1، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار1388
 29. کی نیا، مهدی مبانی جرم‏شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ج 2
 30. کرم پور، رضاا. ارزیابی تحقیقات انجام گرفته در خصوص اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر، ژرفای تربیت،سال دوم ، شماره 10.5،1379
 31. لطیفی، سید حکیم بررسید توصیفی جرایم مواد مخدر معاونت آموزش قوه قضائیه انتشارات جاودانه،1387ص15
 32. مسیحی،مهرزاد،،مقاله نشر دادگستر،شماره 20،1391
 33. ممتاز، فريده انحرافات اجتماعي، نظريه ها و ديدگاه ها، چاپ اول، تهران: شركت سهامي انتشار،1381
 34. مرتضوي قهي،علي،قاچاق بين المللي مواد مخدر و حقوق بين الملل،تهران،انتشارات دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382
 35. مبانى جرم‏شناسى، مهدى كى نيا، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، جلد دوم، تهران، 1370
 36. محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ج 1،1379
 37. ولد، جرح، برنارد، توماس،اسنیپس، جفری: «جرم شناسی نظری» علی شجاعی، انتشارات سمت، چ اول، 1380.
 38. وایت، راب، هینس، فیونا: «در آمدی بر جرم و جرم شناسی»، روح الله صدیق بطحایی اصل، نشر دادگستر، چ اول،1382
 39. هاشمی، علی “نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با موادمخدر”، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، . بهمن 1383
 40. هاشمي، علي گاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر، رياست جمهوري ستاد مبارزه با مواد مخدر،1383

مقالات،نشريات،فصلنامه

 1. اسماعيلي ، دكتر ايرج و محسني ، لطف ا…، زندان و معضلات بهداشت محيط ، ماهنامه اصلاح و تربيت ،سال ششم ، شماره هفتاد و يكم ،1379
 2. آقا­بخشی، حبیب،«اثرات اعتیاد بر کارکردهای خانواده»، فصل­نامه علوم اجتماعی،شماره10.1379
 3. اعتماد، سلطان‌ محمد، امنیت‌ و ثبات‌ اجتماعی‌ در برنامه‌های‌ آمایش‌ سرزمین‌، مجموعه‌ مقالات‌ توسعه‌ و امنیت‌ عمومی‌، تهران‌، وزارت‌ کشور، 1377، ج‌ 2
 4. بوالهری،جعفر« ارزیابی سؤ مصرف مواد مخدر در زندا های ایران »، فصل­نامه علمی ، پژوهشی سؤ مصرف مواد ، سال اول 1382،شماره 3
 5. تاجیک،محمد رضا ، میري آشتیانی، الهام ،مرکز تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر.،1383مقاله پژوهشي
 6. تحولات نظري و عملی در عرصه ي مواد مخدر، نشریه همبستگی،1383
 7. جمشیدی، علیرضا «آسیب­های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14، 1383
 8. حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران،تهران،نشريه مطالعات راهبردي،1377
 9. حبیب، امين،جامعه شناسی انحرافات،تهران، انتشارات سمت،1384
 10. خلاصه گزارش شناخت منابع،،موقعیت و امکانات جهت تدوین برنامه ملی پیشگیری،درمان و مبارزه‌ با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر تهیه‌شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر ،1389
 11. خطايي،غلامحسن،مرزباني،تهران،معاونت آموزشي ناجا،1374
 12. دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر ، ارکان برنامه جامع ملی اعتیاد و موادمخدر در سندبرنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی کشور، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر،1384جلد سوم
 13. رحمدل، منصور ،«تحولات سیاست جنایی در قلمرو مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، ش 32، 1379
 14. رئیس دانا، فریبرز «بازار مواد مخدر در ایران: قیمت، مصرف و تأثیرگذاری تولید خارجی»، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره چهارم،1381،
 15. زرقاني،سيد هادي،تحليل كاركرد امنيتي مرز شرقي،پايان نامه دوره كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت مدرس،1380
 16. سخنان‌ دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر ریاست‌ جمهوری‌ در سمینار بررسی‌ مسایل‌ اعتیاد کشور، تبریز 27/4/77
 17. سگن‌، پاراک‌، آمایش‌ سرزمین‌، فصلنامه‌ گفتگو، سال‌ 5، ش‌ 20، تابستان‌ 77
 18. صفاری، علی «درآمدی بر جرم‌شناسی انتقادی و انواع آن»، مجموعه علوم جنایی، تهران: سمت، ۱۳۸۳
 19. صفاری ، علی . “مقاله ی کیفرشناسی “، گزیده مقالات آموزشی ، (علوم جنایی ). تهران : کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC،
 20. صبا، منوچهر. اعتیاد، مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنگره ی پزشکی ایران رامسر. بنیاد پهلوی سابق ، 1375
 21. غلامی آبیز، محسن« بررسی علل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر اعتیاد؛ مطالعه موردی اردوگاه پیربنان شهر شیراز » ، فصل­نامه علمی ، پژوهشی سؤ مصرف مواد ، سال دوم ، شماره 5،1381
 22. غنجي، علي آشنايي با انواع مواد م خدر و روانگردان ، اداره كل مبارزه با مواد مخدر، تهران،1373
 23. قناد، فاطمه «بررسی تناسب میان جرم و مجازات در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379
 24. کوشا، جعفر،«جرایم و مجازات­ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،124
 25. کلانتری، محسنبررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران، رساله دکتری دانشگاه تهران،1380 گروه جغرافیا.
 26. كريمي پور،يدالله،مقدمه اي بر ايران و همسايگان،تهران،انتشارات جها د دانشگاهي تربيت معلم تهران،1379
 27. كامياني،حسين،سياست هاي مختلف جنايي ايران در قبال مواد مخدر،پايان نامه كارشناسي ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسي،دانشگاه قمٍ1380
 28. گلدوزیان، ایرج«سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380
 29. موسوی مجاب، سید درید؛ جزوه جامعه شناسی کیفری، قم، مرکز نخصصی حقوق و قضای اسلامی، 1388
 30. مجله اکونومیست ، «اقتصاد مواد مخدر»، ترجمه سید حسین علوی لنگرودی، مجله بانک و اقتصاد، ش 95، 1387
 31. مرعشی، سید محمد حسن ،«مبانی فقهی مواد مخدر»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی. 1379
 32. میرمحمد صادقی ، حسین . حقوق جزای بین الملل ، مقاله ی هفتم . تهران : نشر میزان ، ۱۳۷۷.
 33. مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه ،«لایحه مبارزه با پول‌شویی»، تهران،1382
 34. مبارکی، محمدبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تهران،1383
 35. نجفی ابرندآبادی، علی حسینی: «تقریرات علـوم جنایی جرم‌شـناسی کنتـرل و واکنـش اجتماعی»، پایـان‌نامـه مقطـع کارشـناسی ارشـد حقـوق جـزا و جرم‌شـناسی دانشگاه امام صادق(ع)، 1381
 36. نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27، 1389
 37. نجفی ابرندآبادی ، علی حسین . “مقاله ی آموزشی سیاست جنایی “، گزیده مقالات آموزشی (علوم جنایی )، تهران : کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC، ۱۳۸۴
 38. نطق‌ افتتاحیه‌ دبیر ستاد مبارزه‌ با موادمخدر در اجلاس‌ مشترک‌ کشورهای‌ عضو اکو و سازمانهای‌ تخصصی‌ مبارزه‌ با موادمخدر، تهران‌، آبان‌ 74
 39. وزیریان، محسن مروري بر برنامه هاي کاهش تقاضاي مواد مخدر در ایران و…”، نشریه رفاه و تعاون، شماره 8 تابستان، تهران .1382

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من