پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی مجازات های منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی 93

بررسی مجازات های منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی 93

10,000 تومان

موضوع:بررسی مجازات های منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی 93

تعداد صفحات:69

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

          رشته:  حقوق      گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

یکی از مجازات هایی که در نظام تقنینی و قضایی ایران و سایر کشورها به عنوان مجازات اصلی و یا تبعی و تکمیلی مورد توجه قرار گرفته محرومیت از حقوق اجتماعی است.محرومیت از حقوق اجتماعی در سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی بعنوان مجازات اصلی جرایم جنایت و جنحه وارد نظام تقنینی ایران شد، با تحولات بعدی قانون جزا، در حال حاضر بعنوان یک مجازات تبعی و تکمیلی مورد پذیرش قانونگذار جمهوری اسلامی ایران واقع شده است. هدف پژوهش حاضر«بررسی مجازات‌های منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی» بود. روش بررسی کیفی از نوع توصیفی تحلیلی که از کلیه‌ي كتابها و منابع حقوقي معتبر در دسترس استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که محرومیت از حقوق اجتماعی نوعاً با این فلسفه که شخص مجرم صلاحیت استفاده از حقوق اجتماعی را بدلیل ارتکاب جرم از دست داده و یا بدلیل داشتن حالت خطرناک که جرم ارتکابی اماره آن می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است، که در حالت اخیر به عنوان یک اقدام تأمینی و با هدف رفع حالت خطرناک و دور نگهداشتن مجرم از مسئولیت های اجتماعی از طریق مرجع قضایی بکار می رود. از طرفي، اين مجازات با مزاياي اجتماعي و سياسي افراد و حقوق و آزاديهاي مشروع و قانوني شهروندان سروكار دارد و در مواردي اين حقوق و آزاديها را محدود مي‌نمايد يا شخص محكوم را از آن محروم مي‌كند. از اينرو، شناخت مفهوم و مصاديق حقوق اجتماعي و ارائة ضابطة دقيق دراين ميان، ضروری مي‌نمايد تا مبادا حقوق و آزاديهاي مشروع افراد جامعه بويژه محكومان، بي‌جهت وبدون ضابطة مشخص قانوني، تضييع شود.

کلیدواژه ها: محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات تبعی، مجازات تکمیلی و اصلی، اقدام تأمینی،تعزیر حکومتی و مجازات بازدارنده

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………… 1

پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………. 3

ضرورت و اهميت تحقيق…………………………………………………………………………….. 6

اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 6

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل اول: مباني و مفاهيم

مبحث اول: تعریف حقوق اجتماعی……………………………………………………………. 10

مبحث دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی…………………………………………………… 13

مبحث سوم: سیر تاریخی مبنای قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی…………… 14

گفتار اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شمسی……………………………… 14

گفتار دوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352…………………………………………. 15

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………………………………………… 18

مبحث چهارم: جرایم و مجازات های مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی…. 18

گفتار اول: جرایمی که محرومیت از حقوق اجتماعی در آن کیفر تکمیلی است 20

گفتار دوم: جرایمی که محرومیت از حقوق اجتماعی در آن کیفر تبعی است…. 21

فصل ‌دوم: ماهیت، آثار و مبانی‌شرعی مجازات«محرومیت از حقوق‌اجتماعی»

مبحث اول: ماهیت حقوقی و شرایط اجرای محرومیت از حقوق اجتماعی……. 23

گفتار اول: ماهیت حقوقی…………………………………………………………………………… 23

گفتار دوم: شرایط اعمال‌…………………………………………………………………………….. 25

مبحث دوم: عواقب و آثار حکم محرومیت از حقوق اجتماعی……………………… 28

مبحث سوم: رفع آثار محرومیت از حقوق اجتماعی و تأثیر عفو و رضایت‌ در آن‌                                                                                              30

مبحث چهارم: مبانی‌شرعی و ماهیت‌فقهی حکم‌»محرومیت از حقوق‌ اجتماعی» 31

گفتار اول: مبانی شرعی‌………………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم: ماهیت فقهی‌……………………………………………………………………………… 35

فصل سوم: محاسن‌ و معایب‌ مصادیق‌ واکنش‌ جامعه‌ در برابر جرم‌ و مجرم

مبحث اول: محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه«مجازات های اجتماعی جایگزین زندان»…………………………………………………………………………………………. 38

گفتار اول: جلوه ای از کارکرد توان گیرانه کیفرهای اجتماع محور………………… 38

گفتار دوم: توان‌گیری بزهکاران از رهگذر محرومیت از حقوق مدنی……………. 41

گفتار سوم: توان گیری بزهکاران از رهگذر محرومیت از حقوق سیاسی……….. 44

گفتار چهارم: توان گیری بزهکاران از رهگذر محرومیت از حقوق اقتصادی….. 45

مبحث دوم: محروميت از حقوق اجتماعي يكي از مصاديق واكنش جامعه در مقابل جرم و بزهكاري………………………………………………………………………………………… 47

گفتار اول: مجازات تكميلي و اقدام تأميني…………………………………………………… 48

گفتار دوم: مصاديق حقوق اجتماعي……………………………………………………………. 49

گفتار سوم: ارزيابي محروميت از حقوق اجتماعي ………………………………………. 49

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. 52

منابع………………………………………………………………………………………………………….. 58

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

بررسی مجازات های منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی 93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من