پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها

10,000 تومان

پایان نامه بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده 

تحقیقی که از نظر مطالعه کنددگان محترم می گذرد تحت عنوان: بررسی نظام های اقتصادی بین المللی

میباشد.در تحقیق حاضر که به بررسی نظام های اقتصادی بین المللی می پردازد  که این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از کتب،مقالات،فصل نامه های آموزشی،گزارش سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی مردم نهادتدوین گردیده است.

ابتدا در فصل اول کلیات و مفاهیم شامل بررسی موضوع علم اقتصاد و نظام اقتصادی و ویژگی های  عمومی نظام اقتصادی اجزا ء و عناصر،بنیان ها و تفاوت ها و روش های بررسی انواع نظام ها مورد برسی قرار گرفته و در فصل دوم انواع نظام ها از قبیل نظام های اقتصادی اولیه که شامل نظام های اقتصادی شبانی(خانگی)و ملکی(کشاورزی)و شهری و در نظام های اقتصادی در جوامع فعلی از قبیل نظام اقتصادی سرمایه داری ،کمونیستی ،مختلط و اسلامی می باشد مورد شناسایی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

در این تحقیق فرض بر این است در نظام اقتصادی سرمایه داری علاوه بر پویایی که در آن وجود دارد به علت مصرف گرایی و لذت پرستی و عقاید مادی گرایی دچار انحطاط و پبچیدگی هایی قرار گرفته که باعث ناکار آمدی این نظام اقتصادی شده است.در تحقیقات به عمل آمده در نظام اقتصادی سوسیالیستی به علت دیکتاتوری دولتی و نبود آزادی اجتماعی واقتصادی دچار نارضایتی هایی در جامعه شده است وتعادل ارتباط بین دولت و بخش خصوصی بر قرار نشده است و همچنین با مرور زمان از کارامدی این نظام کاسته شده و گرایش و سوق به جهت نظام اقتصادی مختلط گردیده است.

انگیزه اصلی در تدوین این پایان نامه شناخت کامل نظام اقتصادی اسلامی است.این نظام اقتصادی تحت تاثیر جهان بینی توحیدی و نگرش به فرد و جامعه است وبیشترین موفقیت را در ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع و برقرا کردن همسویی میان این دو میداند.بر همین اساس،آزادی فردی را در یک محدوده به رسمیت شناخته و وظایف گسترده ای در زمینه ی ایجاد تعادل اقتصادی،توازن،تامین اجتماعی به عهده ی دولت گذاشته است.ودر آخر در فصل سوم چند کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردیده است که هر کدام توسعه یافتگی خود را مدیون کدام سیاست یا نظام اقتصادی می دانند.

کلید واژه: نظام اقتصادی.سرمایه داری.تکوینی.تولید.احتیاجات

 فهرست مطالب

موضوع                                                                                                      صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………3

پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………………………………………3

پرسش ها………………………………………………………………………………………………………………………….3

فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل اول:مفاهیم وکلیات……………………………………………………………………………………………5

مبحث اول: انواع نظام های اقتصادی………………………………………………………………………………………6

مبحث دوم :تعاریف اقتصاد…………………………………………………………………………………………………..7

مبحث سوم:موضوع علم اقتصاد…………………………………………………………………………………………….7

مبحث چهارم:موضوع نظام اقتصادی………………………………………………………………………………………9

گفتار اول:ویژگی های عمومی نظام اقتصادی…………………………………………………………………………..9

گفتار دوم :اجزاء وعناصر……………………………………………………………………………………………………10

مبحث پنجم:تفاوت های علم اقتصاد ونظام اقتصادی………………………………………………………………10

مبحث ششم:روش های برسی نظام اقتصادی………………………………………………………………………….11

مبحث هفتم:عناصری که یک سیستم اقتصادی را تشکیل می دهند……………………………………………13

فصل دوم:انواع نظام های اقتصادی……………………………………………………………………….. 16

مبحث اول:نظام های اقتصادی در جوامع اولیه………………………………………………………………17

گفتار اول:نظام اقتصاد ی شبانی یا خانگی……………………………………………………………………………..17

گفتار دوم:نظام اقتصاد ی ملکی یا کشاورزی…………………………………………………………………………..19

گفتار سوم:نظام اقتصادی شهری……………………………………………………………………………………………20

مبحث دوم:نظام های اقتصادی در جوامع فعلی………………………………………………………………22

گفتار اول:نظام اقتصادی سرمایه داری…………………………………………………………………………………….25

بند اول:لذت گرایی ورفاه مادی…………………………………………………………………………………………….31

بند دوم:نظریات اقتصادی سرمایه داری………………………………………………………………………………….32

بند سوم:روند شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری……………………………………………………………..36

بند چهارم: نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری……………………………………………………………………….37

بند پنجم:نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی…………………………………………………………………………..39

بند ششم:نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال……………………………………………………………………………41

بند هفتم: اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری ………………………………………………………………..43

گفتار دوم:نظام اقتصادی سوسیالیستی………………………………………………………………………………56

بند اول:مبانی فلسفی نظام اقتصاد یسوسیالیستی……………………………………………………………………….56

بند دوم:نظریات اقتصادی نظام اقتصادی سوسیالیستی……………………………………………………………….58

بند سوم:فروض اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی………………………………………………………………….62

بند چهارم:مراحل شکل گیری نظام اقتصادی سوسیالیستی……………………………………………………………63

بند پنجم:اصول اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی……………………………………………………………………..68

گفتار سوم:نظام اقتصادی مختلط…………………………………………………………………………………………70

بند اول:تعریف نظام اقتصادی مختلط……………………………………………………………………………………….70

بند دوم :ویژگی های نظام اقتصادی مختلط………………………………………………………………………………..71

بند سوم :مشخصات نظام اقتصادی مختلط………………………………………………………………………………..71

بند چهارم:مزایای نظام اقتصادی مختلط…………………………………………………………………………………….72

بند پنجم:تئوری های ارتباط بین دولت و بخش خصوصی……………………………………………………………72

بند ششم:نظام اقتصادی بسته…………………………………………………………………………………………………….73

بند هفتم:نظام اقتصادی مبادله ای………………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم:نظام اقتصادی اسلامی……………………………………………………………………………………. 76

بند اول :مبانی نظام اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………78

بند دوم: نظریات اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………….79

بند سوم:اصول اساسی نظام اقتصادی اسلامی………………………………………………………………………………80

بند چهارم:ویژگیهای عمومی نظام اقنصادی اسلامی……………………………………………………………………..83

بند پنجم:اجزاء نظام اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………86

فصل سوم:قلمرو حاکمیت نظام های اقتصادی……………………………………………………….. 97

مبحث اول: نظام اقتصادی فرانسه……………………………………………………………………………98

مبحث دوم:نظام اقتصاد ی ژاپن……………………………………………………………………………..99

مبحث سوم :نظام اقتصادی آمریکا…………………………………………………………………………100

مبحث چهارم: نظام اقتصادی شوروی سابق…………………………………………………………………….100

مبحث پنجم:نظام اقتصادی چین……………………………………………………………………………………………..101

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….102

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….103

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من