پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم92

10,000 تومان

پایان نامه تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم92

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم92 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکيده

«مجازات زندان» از جمله اصلی­ترین مجازات­هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان­نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.

توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله­ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه­جانبه قوای سه­گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می­طلبد و به هیچ­وجه قضیه­ای یک­سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم­خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می­شود. لذا هدف تمامی نظام­های کیفری در سال­های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین­نامه­های متعدد، و نیز برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین­المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان­نامه حاضر ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:

« مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان»

 

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………. 7
سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5 10
ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 10
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 10
فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 10
سؤال­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 11
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 11
ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 11
بخش اول: کلیات …………………………………………………………………….. 12
فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان………………………………………………………………… 12
مبحث اول: تعریف زندان……………………………………………………………………………………………. 12
مبحث دوم: مشروعیت زندان از نظر اسلام…………………………………………………………………….. 15
بند 1) مشروعیت زندان در قرآن کریم…………………………………………………………………………. 16
بند 2) مشروعیت زندان از نظر سنت……………………………………………………………………………… 17
بند 3) مشروعیت زندان از نظر عقلی…………………………………………………………………………….. 18
بند 4) مشروعیت زندان از نظر اجماع……………………………………………………………………………. 18
مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان…………………………………………………………………………….. 19
بند 1) حبس قبل از اسلام……………………………………………………………………………………………. 20
بند 2) زندان در ایران باستان………………………………………………………………………………………… 22
بند 3) حبس پس از ظهور اسلام…………………………………………………………………………………… 22
بند 4) حبس در قانون مجازات عمومی…………………………………………………………………………. 25
بند 5) حبس در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………. 26
مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان………………………………………………… 29
بند 1) سیستم­های خارجی اجرای مجازات زندان…………………………………………………………… 29
1- رژیم عمومی یا دسته­جمعی…………………………………………………………………………………….. 29
2- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی)………………………………………………………………………. 29
3- رژیم مختلط…………………………………………………………………………………………………………. 30
4- رژیم تدریجی……………………………………………………………………………………………………….. 31
بند 2) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان…………………………………………………………….. 31
فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم……………………………………………………………………………… 34
بخش دوم: آثار زندان……………………………………………………………….. 39
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان…………………………………………………………………………….. 40
فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان…………………………………………………………………………….. 47
مبحث اول: آثار شخصی…………………………………………………………………………………………….. 50
بند 1) مشکلات خانوادگی………………………………………………………………………………………….. 50
بند 2) بازماندن از کار و فعالیت……………………………………………………………………………………. 51
بند 3) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه…………………………………………………………………… 54
بند 4) پذیرش ارزش­های اجتماعی………………………………………………………………………………. 55
بند 5) فاسد شدن تدریجی…………………………………………………………………………………………… 57
بند 6) ابتلا به بیماری­های روانی و جسمی……………………………………………………………………… 57
مبحث دوم: آثار اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 58
فصل سوم: زندان و تکرار جرم ……………………………………………………………………………………. 60
مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم……………………………………….. 60
مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم…………………………………………………………………… 78
بخش سوم: راه­های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم……………………… 84
فصل اول: راه­های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم……………………………………………… 84
مبحث اول: تدابیر کاهش­دهنده اثر زندان……………………………………………………………………… 92
بند 1) آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………. 92
بند 2) نظام نیمه­آزادی ………………………………………………………………………………………………… 95
بند 3) تعویق صدور حکم …………………………………………………………………………………………… 96
بند 4) تعلیق اجرای مجازات………………………………………………………………………………………… 97
بند 5) مجازات­های تخییری…………………………………………………………………………………………. 99
مبحث دوم: جایگزین­های مجازات حبس……………………………………………………………………… 101
بند 1) درمان و مراقبت ……………………………………………………………………………………………….. 101
بند 2) خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………………………………….. 102
بند 3) جزای نقدی……………………………………………………………………………………………………… 102
بند 4) حبس در منزل………………………………………………………………………………………………….. 103
بند 5) نظارت الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 105
بند 6) پادگان­های آموزشی-اصلاحی…………………………………………………………………………… 106
بند 7) جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………………………………. 107
بند 8) توقیف پایان­هفته­ای…………………………………………………………………………………………… 107
بند 9) اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………………………………………………………….. 107
بند 10) محرومیت از حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………… 108
بند 11) مجازات شفاهی………………………………………………………………………………………………. 108
مبحث سوم: راهکارهای بین­المللی جهت کاهش اثرات زندان………………………………………… 110
فصل دوم: راه­های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم………………………………………………. 112
بند 1) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی…………………………………………………………………. 112
بند 2)  وضع قوانین ساده و صریح………………………………………………………………………………… 113
بند 3) کدبندی قوانین…………………………………………………………………………………………………. 114
بند 4) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم…………………………………………………………….. 115
بند 5) توجه به اشتغال زندانیان……………………………………………………………………………………… 115
بند 6)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان……………………………………………. 115
بند 7) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی…………………………………………………… 116
بند 8) بالابردن سطح فرهنگ جامعه……………………………………………………………………………… 116
بند 9)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان…………………………………… 117
بند 10) مراقبت و حمایت همه­جانبه از زندانیان پس از آزادی…………………………………………. 118
بند 11) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی……………………………………………. 118
بند 12) استفاده وسیع­تر از قرار کفالت………………………………………………………………………….. 119
بند 13) نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان………………………………………………….. 119
بند 14) مشارکت بیشتر قوای سه­گانه……………………………………………………………………………. 120
بند 15) تفکیک زندانیان……………………………………………………………………………………………… 120
بند 16) آشنا نمودن زندانیان با ارزش­های مذهبی…………………………………………………………… 120
بند 17) تغییر محیط فرهنگی زندان………………………………………………………………………………. 121
نتیجه…………………………………………………………………………………….. 122
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………… 125
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 129

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم92”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم92

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من