پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت94

تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت94

10,000 تومان

موضوع:تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت94

تعداد صفحات:128

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه ومبانی حقوق

فهرست مطالب

فهرست مطالب… أ‌

چکیده 10

فصل اول: 11

کلیات تحقیق.. 11

مقدمه: 12

بیان مسئله. 13

سؤالات تحقیق: 15

فرضیات تحقیق: 15

اهداف و ضرورتهای انجام تحقیق: 15

پیشینۀ تحقیق: 15

همچنین از مقالات زیر: 16

ساختار تحقیق.. 17

این تحقیق شامل چهار فصل است: 17

تعریف مفاهیم و اصطلاحات: 18

فصل دوم: 20

تاریخچه و احکام فقهی کنترل جمعیت… 20

2-1 تاریخچه کنترل جمعیت در ایران: 21

بخش اول: 25

2-2 مبانی تنظیم خانواده 25

2-2-1 تعریف جمعیت شناسی و تنظیم خانواده 25

2-2-2 نظریات جمعیت شناسی.. 26

الف. موافقان افزایش جمعیت… 26

ب. مخالفین افزایش جمعیت… 27

ج. جمعیت ثابت… 28

د. جمعیت متناسب… 29

2-2-3 حکم ثانوی در مساله تنظیم خانواده 30

وظیفه حکومت اسلامی در مسأله تنظیم خانواده 33

2-3 بررسی فقهی ادله مخالفان کنترل جمعیت… 33

2-3-1 بررسی روایات مخالفان کنترل جمعیت… 34

بخش سوم: بررسی ادله فقهی مخالفان کنترل جمعیت از منظر آیات قرآن. 36

بخش چهارم: بررسی ادله فقهی طرفداران کاهش جمعیت… 44

2-4 ادله طرفداران کاهش جمعیت… 44

2-4-1روایات موافقان کنترل جمعیت… 47

نتیجه گیری: 48

تأملی درسیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پدیدههای آن. 50

پیش در آمد. 50

مفهوم شناسی بحث… 53

پیشینه بحث… 54

کنترل جمعیت؛سیاستی استعماری.. 56

جمعیت؛ توسعه یا فقر. 58

پیامد های کاهش جمعیت… 60

1- عدم رشد و توسعه اقتصادی.. 60

2- پیری و بینشاطی جمعیت… 60

3- آسیبهای اخلاقی و تربیتی.. 61

4- انقطاع نسل بشر. 62

پیامدهای افزایش جمعیت… 63

1- فقر و مصرف زدگی.. 63

2- افزایش بزهکاری و جرائم اجتماعی.. 64

3- مهاجرت،شهرنشینی و کمبود مسکن.. 64

4- پایین بودن سطح بهداشت، عوارض زیستمحیطی و سوء تغذیه. 65

فصل سوم: 66

1-4-3- تجزیه و تحلیل نظریات موافقان و مخالفان کنترل جمعیت… 66

2-4-3- ضرورت توجه به اصالت مکتب… 67

3-4-3- جایگاه فرزندآوری در آموزههای اسلامی.. 68

4-4-3- دسته بندی روایات… 68

5-4-3- بررسی حدیث… 70

6-4-3- شرایط کثرت فرزند. 71

7-4-3- مدت جلوگیری از بارداری.. 76

8-4-3- جمعیت،عامل اقتدار. 78

9-4-3- راهکارهایی برای افزایش جمعیت… 78

10-4-3- نقد شعار «فرزند کمتر،زندگی بهتر» 80

11-4-3- رویکرد فقهی به شیوههای پیشگیری از بارداری ادله و جواز عزل. 81

12-4-3- احکام تولید مثل.. 83

13-4-3- حکم راه های جلوگیری از بارداری.. 84

14-4-3- حکم جلوگیری از بارداری و حکم لمس و نظر. 88

15-4-3- بستن لوله برای جلوگیری از  بارداری با وجود داشتن یک یا دو فرزند. 92

16-4-3- نظر آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با جمعیت: 93

17-4-3- گزیدهای از سخنان آیتالله جعفر سبحانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. 95

18-4-3- گزیده ای از سخنان آیتالله نوری همدانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. 97

19-4-3- دیدگاه علمای اسلامی پیش از انقلاب اسلامی.. 98

← محمدتقی جعفری، در حدود سال ۱۳۳۴ش…. 98

← شهید محمدباقر صدر. 98

←سید موسی صدر. 99

20-4-3- مجله مکتب اسلام. 100

← شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد. 100

← شهید مطهری.. 101

← نوری همدانی.. 102

← علی حجتی کرمانی.. 102

← مجله مکتب اسلام. 103

← شهید بهشتی.. 103

← احمد بهشتی.. 103

← جمع‌بندی دیدگاه‌ها 104

دیدگاه علمای اسلامی پس از انقلاب اسلامی.. 105

← دهه اول بعد از انقلاب اسلامی.. 105

← جعفر سبحانی.. 107

← عبدالکریم بیآزار شیرازی.. 107

← مجله حوزه 108

21-4-3- دهه دوم پس از انقلاب… 108

← مکارم شیرازی.. 110

← محمد یزدی.. 110

← سید محسن خرازی.. 111

22-4-3- دیدگاه‌های فقیهان اهل سنت… 111

← محمدسعید رمضان البوطی.. 112

← شیخ محمدامین.. 112

← محمد سید طنطاوی.. 113

← شیخ محمود شلتوت… 113

← خالد محمد خالد. 113

23-4-3- نظریه کنفرانس اسلامی (رباط) 114

24-4-3- بررسی مبانی اختلاف آراء در جلو گیری از زاد و ولد. 114

← شهید مطهری.. 115

← گفته امام خمینی.. 117

فصل چهارم: 120

نتیجه گیری و پیشنهادات… 120

 

 

چکیده

کنترل بی­رویه جمعیت در ایران اسلامی در چند دهه اخیر که به­حدی رسیده است که صاحب­نظران و دل­سوزان اسلام و انقلاب اسلامی احساس خطر می­کنند تا جایی علمای دین، مراجع تقلید و مقامات عالی نظام و فقهای امامیه، بر جلوگیری از کنترل جمعیت تأکید می­کنند و از جمله مقام معظم رهبری در سخنانی جدی علاوه بر تأکید مجدد براین امر و کوتاهی مسئولین وظیفه اقشار تأثیرگذار و به­ویژه روحانیت دانست که در ترویج و تبلیغ افزایش جمعیت کوشش نمایند.

هدف ما در این نوشتار صرف نظر از دیدگاه­های موافق یا مخالف بررسی مبانی نظری و فقهی این دیدگاه­ها از منظر منابع دین اسلام یعنی قرآن، سنت و عقل بوده است. درصدد آن برآمدیم تا دیدگاه­هایمتفکران مسلمان را بررسی کنیم و حقیقت امر در خصوص کنترل جمعیت را از درون منابع ناب دین اسلام کشف کنیم. طبیعتاً در بین آیات قرآن  و روایات نیز به دو دسته دلیل گوناگون برخورد می­کنیم.

دسته­ای از آیات و روایات که مشوق کنترل جمعیت و کم بودن زاد و ولد هستند و دسته­ای که به زاد و ولد بیشتر تشویق نموده و با کنترل جمعیت مخالف هستند.

سعی کردیم که در نوشتار پیش رو با رویکردی فقهی به مسئله و با نگاهی منطقی و واقع­بینانه تا حد امکان به جمع­بندی ادلّه و نتیجه­گیری بی­طرفانه بپردازیم و این دو رویکرد دینی را به آشتی رسانده به جمع این دو گروه از آیات و روایات نظریه اسلام را کشف کنیم.

واژگان کلیدی: فقه امامیه، جمعیت، کنترل جمعیت؛ افزایش جمعیت، فرزندآوری، سقط جنین ، خانواده.

 

 

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من