پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و بین‌الملل(آنسیترال)94

10,000 تومان

پایان نامه تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و بین‌الملل(آنسیترال)

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و بین‌الملل(آنسیترال)94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکيده

 تجارت و قراردادهای الکترونيکي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين مسائل و دانش‌های روز مطرح مي‌باشد و امروزه یکی از چالش‌های بنيادين کشورهاي توسعه‌نیافته و يا درحال‌توسعه است. در نظم نوين اقتصادي، داشتن دانش و بهره‌برداري مناسب از آن، شرط ضروري براي پويا ماندن حيات نظام‌های اقتصادي است و بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين قراردادهای الکترونیکی مي‌تواند موجبات صرفه‌جويي در هزينه‌ها و کارایی بيشتر عمليات تجاري را فراهم آورده و درنهایت توان رقابتي کشورها را افزايش دهد. تحلیل شرایط اساسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تأثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آنها و همچنین جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و بین‌الملل از اهداف عمده این پژوهش است. روش موردمطالعه کتابخانه‌ای است. پژوهش‌های موردبررسی در این پایان‌نامه نشان می‌دهد که شرایط اساسی در انعقاد قراردادهای سنتی و قراردادهای الکترونیک یکسان و مشابه بوده ولی باوجوداین، ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است و این تغییرات تأثیر مستقیم بر چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و مسائل حقوقی مرتبط به آن را ایجاد نموده است. ایجاب و قبول الکترونیکی بدون در نظر گرفتن شرایط مکانی و با بالاترین سرعت زمانی ممکن جهت انعقاد قرارداد از مزایای قردادهای الکترونیک می‌باشد که این امر بیانگر کاهش چشم‌گیر در هزینه‌های زمانی و مالی است. به هر صورت حقوق تجارت ایران با اقتباس از حقوق آنسیترال و تطبیق آن با حقوق داخلی کشور قوانینی را تشکیل داده که در حال حاضر با استناد به آنها امور تجارت الکترونیکی و قراردادهای مستند به آن در سطح داخلی و بین‌المللی انجام می‌گیرد.

کلیدواژه: تحلیل، انعقاد قرارداد، الکترونیک، حقوق ایران، بین‌الملل

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                              صفحه

چکيده 1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات پژوهش………………………………………………………………………………. …..6

1-1- بیان مسأله          7

1-1-1- قصد و رضای طرفین.. 8

1-1-2- اهلیت طرفین.. 10

1-1-3- مورد معامله. 11

1-1-4- مشروعیت جهت معامله. 11

1-2- باهميت موضوع پژوهش و انگيزه انتخاب آن      19

1-3- سوابق مربوطه..    20

1-4- سؤالات و فرضيه‌های پژوهش……………………………………………………………… 21

1-6- روش تحقیق.. 23

1-7- اهداف تحقيق      24

فصل دوم: مبانی نظری……………………………………………………………………………………. 26

2-1- مقدمه. 27

2-2- تاریخچه تجارت الکترونیک…. 27

2-3- مروری کوتاه بر ظهور تجارت الکترونیک…. 30

2-4-  تعريف قراردادهاي الكترونيكي.. 31

2-5-  ايجاب الكترونيكي.. 33

2-5-1- تعريف ايجاب… 33

2-5-2- شرايط ايجاب… 35

2-5-3- شرایط تحقق ایجاب کامل و نافذ.. 38

2-5-4-  تعیین امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب یا استرداد آن. 38

2-5-5- قبول ایجاب با شروط اضافی یا متفاوت… 39

2-6- تميز ايجاب… 40

2-6-1- ايجاب و دعوت به معامله. 40

2-6-2- ايجاب در معامله از طريق حراج.. 41

2-7- تعریف قبول الکترونیکی.. 41

2-7-1- تعریف قبول.. 41

2-7-2- اعلام قبولي.. 42

2-7-3- دریافت قبول متعدد از طریق نامه الکترونیکی.. 42

2-7-4- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و عدم وصول آن. 43

2-8- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و تأخیر در وصول آن. 44

2-8-1- مهلت قبولي.. 44

2-8-2- مشکلات حقوقی قبول الکترونیکی.. 45

2-8-3- تعریف تجارت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک…. 46

2-9- تمییز بین تجارت الکترونیکی و تجارت اینترنتی.. 49

2-10- روش‌های مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 51

2-10-1- شبکه‌های الکترونیکی بسته شبکه‌های الکترونیکی باز. 51

2-10-2-  شبکه ارتباطی بسته. 51

2-10-3- تبادل الکترونیکی داده‌ها 52

2-11- شبکه‌های ارتباطی باز اینترنت… 53

2-11-1- نامه الکترونیکی.. 54

2-11-2-وب‌سایت… 55

2-11-3- اتاق گفتگو. 56

2-12- قانون آنسیترال.. 57

2-12-1- سطوح فعالیت در آنسیترال.. 58

2-13-  مسائل متفرقه در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 59

2-13-1- ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی.. 59

2-13-2- ظهور قوه قاهره در مسیر اجرای قراردادهای الکترونیکی.. 61

2-13-3- حق حبس در قراردادهای الکترونیکی.. 62

2-14- نحوه طرح خیارات در قراردادهای الکترونیکی.. 63

2-14-1- خیار رؤیت و تخلف از وصف…. 63

2-14-2- خیارغبن.. 64

2-14-3- خیار عیب… 65

2-14-4- خیار مجلس…. 66

فصل سوم:تحلیل بررسی شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و بین‌الملل….68

3-1-مقدمه. 69

3-2-1- تجارت الکترونیک در ایران. 69

3-2-2- قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران. 71

3-3-جلب اعتماد و ایجاد امنیت در تجارت الکترونیکی.. 71

3-3-1-اعتماد در تجارت الکترونیک…. 72

3-3-2- امنیت در تجارت الکترونیکی.. 73

3-4-سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران. 74

3-4-1. شرایط قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و انسیترال.. 75

3-5-  قرارداداهایالکترونیک و مبانی اعتبار آن در قانون تجارت ایران و آنسیترال…… 77

3-5-1- قانون تجارت الکترونیک ایران. 77

3-6- انعقاد قرارداد از راه دور در قانون تجارت ایران و انسیترال…. 78

3-6-1- قانون تجارت الکترونیک    78

3-6-2-قانون آنسیترال.. 83

3-7-اهلیت طرفين قراردادهاي الكترونيكي در قانون آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران….. 84

3-7-1- قانون تجارت الکترونیک و قانون آنسیترال.. 84

3-8- قراردادهای الکترونیکی در انسیترال      89

3-9- امضای الکترونیکی      91

3-9-1- امضاهای الکترونیک…. 92

3-9-2– حقوق تطبیقی.. 98

3-10-تجارت الکترونیکی و نقش آن در توسعه اقتصاد. 99

3-10-1-تأثیر مقررات آنسترال در حوزه تجارت الکترونیک در قوانین داخلی دولت‌ها 100

فصل چهارم:بررسی تحلیلی تطبیقی قراردادهای الکترونیک در ایران و انسیترال…………98

4-1-مقدمه. 104

4-2-مشترکات و افتراقات قراردادهای الکترونیک در ایران و بین‌الملل.. 104

4-2-1- عناصر اصلی تشکیل قرارداد. 104

4-2-2- اصل آزادی قراردادی.. 106

4-2-3- تجویز اصل امکان انعقاد قرارداد با اینترنت… 107

4-2-4- نحوه احراز قصد طرفین در معاملات الکترونیکی.. 110

4-3-انعقاد قرارداد از راه دور در قانون آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران. 111

4-3-1- قانون تجارت الکترونیک…. 111

4-3-2- قانون آنسیترال.. 115

4-3-3 زمان و مكان در قراردادهاي الكترونيكي در قانون آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران. 115

4-3-3-2- مكان تشكيل قرارداد از راه دور. 119

4-4-معایب مزایا و تأثیر برآنها بر قرارداد. 121

4-4-1- معایب و مزایای قراردادهای الکترونیک و بین‌الملل.. 121

4-4-1-1- مزایای قراردادهای الکترونیکی.. 122

4-4-2 چالش‌های قانونی و حقوقی.. 124

4-4-3- چالش فرهنگی و اجتماعی: 126

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 129

فهرست منابع.. 131

کتب فارسی: 131

منابع لاتین.. 131

مقالات… 132

پایان‌نامه‌ها 133

چکیده انگلیسی.. 1

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و بین‌الملل(آنسیترال)94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و بین‌الملل(آنسیترال)94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من