پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

10,000 تومان

پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول:  کلیات…. 5

مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا.. 6

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا.. 9

بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف… 11

بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا.. 13

گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان… 17

بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه. 17

بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا.. 19

مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد.. 20

گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه. 21

بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد. 21

بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه. 24

الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد. 24

ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد. 25

ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد. 28

د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد. 31

گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد.. 33

بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد. 33

بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد. 33

 

فصل دوم:  جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا.. 34

مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا.. 35

مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها 36

مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا: 37

گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد.. 42

گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر: 47

بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد. 49

بند دوم: اصول اختصاصی حاکم بر تفسیر قرارداد. 55

مبحث چهارم: مبانی و ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56

گفتار اول: مبانی تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56

بند اول: نظریات مطرح شده در مورد تفسیر قرارداد.. 58

  1. اراده باطنی: 59
  2. اراده ظاهری: 60

بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 62

  1. مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا.. 62
  2. مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 64

فصل سوم :  ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا.. 74

مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا.. 76

گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد.. 76

گفتار دوم: مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد.. 81

مبحث دوم: بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا.. 84

گفتار اول: نقش قانون در تفسیر قرارداد.. 84

بند اول: شناسایی قانون موثر در تفسیر قرارداد. 87

بند دوم: وجوه اشتراک عرف و قانون تکمیلی: 89

بند سوم: وجوه افتراق عرف و قانون تکمیلی: 89

گفتار دوم: نقش عرف در تفسیر قرارداد.. 90

بند اول: عرف کشورهای مشترک المنافع. 92

بند دوم: عرف بین المللی.. 98

بند چهارم: عرف در حقوق کامن لا.. 102

مبحث سوم: نقش انصاف در تفسیر قرارداد و نظام کامن لا.. 105

مبحث چهارم: نقش اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها و تاثیر آن بر کامن لا.. 109

نتیجه گیری: 112

منابع و مآخذ.. 114

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من