پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

جلوه های پاسخ های ترمیمی در قانون مجازات اسلامی

جلوه های پاسخ های ترمیمی در قانون مجازات اسلامی

10,000 تومان

موضوع:جلوه های پاسخ های ترمیمی در قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات:62

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق 

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر«جلوه‌های پاسخ های ترمیمی در قانون مجازات اسلامی 92» بود. روش بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی که از کلیه‌ي كتابها و منابع حقوقي معتبر در دسترس استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این بود. دادرسی ترمیمی با لحاظ قواعد ماهوی(عدالت ترمیمی)، فرایندی است که قواعد شکلی و نحوه شرکت سهام داران پدیده مجرمانه را در رسیدگی کیفری تبیین می کند. تأثیر حقوق اسلامی بر نظام حقوقی ایران و تحولاتی که در غرب اتفاق افتاد، موجب شد جنبه حمایتی از بزه دیده بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت های عدالت ترمیمی و به تبع آن دادرسی ترمیمی استفاده شود. عدالت ترمیمی در صدد نیل به تفاهم ترمیمی و در پایان تعیین و اعمال پاسخی ترمیمی به جرایم ارتکابی و اختلافات و تعارضات ناشی از آن است. البته ایراداتی بر غیر علنی و محرمانه بودن فرآیند عدالت ترمیمی وارد است و آن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که همه یا برخی از طرفین درگیر در جرم مذاکره های صورت گرفته در جلسات ترمیمی را افشاء نکنند.

 

کلیدواژه ها: دادرسی ترمیمی، بزه دیده، بزه کار، جامعه محلی و فرایندهای ترمیمی.

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………….. 1

پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 2

ضرورت و اهميت تحقيق…………………………………………………………………………….. 4

اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………….. 4

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 5

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: کلــیات(مباني و مفاهيم)       

مبحث اول: مفهوم عدالت ترميمي………………………………………………………………… 9

مبحث دوم: پیشینه عدالت ترمیمی……………………………………………………………… 13

مبحث سوم: عناصر عدالت ترمیمی…………………………………………………………….. 14

گفتار اول:داوطلبانه بودن……………………………………………………………………………. 14

گفتار دوم: اظهار ندامت……………………………………………………………………………… 15

گفتار سوم: رودررویی……………………………………………………………………………….. 15

گفتار چهارم: توافق……………………………………………………………………………………. 15

گفتار پنجم: حمایت…………………………………………………………………………………… 15

گفتار ششم: محرمانه و غیر علنی بودن……………………………………………………….. 16

مبحث چهارم: اصول حاکم بر نظام دادرسی ترمیمی……………………………………. 16

گفتار اول: تخییری بودن…………………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم: غیرعلنی بودن…………………………………………………………………………… 17

گفتار سوم:اصل بی طرفی…………………………………………………………………………… 17

گفتار چهارم: اصل اعتبار توافقات………………………………………………………………. 18

گفتار پنجم: تضمیم موازین حقوقی بشری و رعایت اصول دادرسی منصفانه… 18

فصل دوم: رویکرد دادرسی ترمیمی در نظام عرفی ایران

مبحث اول: آیین فصل……………………………………………………………………………….. 20

مبحث دوم: آیین خون بس………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم: آیین پتر…………………………………………………………………………………. 21

مبحث چهارم: ساختارهای فقهی – ترمیمی متناسب با وضع بزه دیده………….. 22

گفتار اول: ترغیب بزه دیده و بزهکار بر اصلاح ذات البین…………………………… 22

گفتار دوم: لزوم جبران خسارات وارده بر بزه دیده………………………………………. 23

مبحث پنجم: ساختارهای فقهی – ترمیمی متناسب با وضع بزهکار………………. 25

گفتار اول: شفاعت از بزهکار نزد قاضی……………………………………………………… 25

گفتار دوم: اصرار بر بزه پوشی بزهکار………………………………………………………… 26

گفتار سوم: گذشت از بزهکار، توسط بزه دیده……………………………………………. 27

گفتار چهارم: اعلام پشیمانی و شرمساری توسط بزهکار……………………………… 28

فصل سوم: جلوه هایی از نظام دادرسی ترمیمی در نظام کیفری ایران

مبحث اول: دادرسی ترمیمی در نظام کیفری ایران……………………………………….. 32

گفتار اول: دادگاه های سیار………………………………………………………………………… 32

گفتار دوم: میانجی گری قضایی………………………………………………………………….. 32

گفتار سوم: میانجی گری در مراکز پلیس…………………………………………………….. 33

گفتار چهارم: واحدهای صلح و سازش در دادگستری…………………………………. 33

گفتار پنجم: حکمیت و نهاد شوراهای اسلامی…………………………………………….. 34

گفتار ششم: نهاد قاضی تحکیم…………………………………………………………………… 34

گفتار هفتم: شورای حل اختلاف………………………………………………………………… 35

مبحث دوم:عدالت ترمیمی در تأثیر قرار دادن بزهکار از طریق تبیین آثار واقعی جرم …………………………………………………………………………………………………………. 36

مبحث سوم: برنامه‌های برجسته عدالت ترمیمی‌…………………………………………… 37

گفتار اول: میانجی‌گری میان بزه‌دیده – بزه‌کار……………………………………………… 37

گفتار دوم: کنفرانس‌…………………………………………………………………………………… 38

گفتار سوم:حلقه‌ها یا‌ مـحافل……………………………………………………………………… 40

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی و نمودهای آن در حقوق ایران……………………… 41

گفتار اول: دیوان سالاری……………………………………………………………………………. 42

گفتار دوم: کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………. 42

گفتار سوم: خارج کردن دعوا از دست بزه دیده و بزهکار توسط دولت……….. 43

گفتار چهارم: احساسات عمومی…………………………………………………………………. 43

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 46

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….. 49

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

جلوه های پاسخ های ترمیمی در قانون مجازات اسلامی

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من