پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

جهانی شدن حقوق زنان93

10,000 تومان

پایان نامه جهانی شدن حقوق زنان93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جهانی شدن حقوق زنان93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چكيده

در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است.

جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جهان دارای بیم و امیدهای فراوانی بوده است. جهانی شدن حقوق برای زنان دارای آثار مثبت و منفی فراوانی بوده و از عمق وپیچیدگی برخودار است.

در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

جهانی شدن آثار مثبتی چون افزایش درآمد و اشتغال در مشارکت سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی و بهره وری و همچنین آثار منفی چون اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهای‌اندک، برای زنان به همراه داشته است.

البته جهانی شدن که یک پدیده گسترده جهانی است آثارمتفاوتی برروی مردم جهان اعم از زن ومرد وفقیر وغنی وسیاه وسفیدوروستایی برجای دارد. درحالیکه گروهی ازآن استقبال مي‌کنند گروهی ازایجادحکومت خودکامه جهانی احساس ترس مي‌کنند.

اگرچه درجهان یکپارچه تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارداما به نظر مي‌رسد زنان آثارپدیده جهانی شدن را با گستردگی وعمق بیشتری تجربه میکنند.

زنان به عنوان قشر محروم ومنزوی وبه دلیل دسترسی نداشتن به منابع وفرصتهای مناسب به گونه ای متفاوت ازجهانی شدن تاثیرپذیرفته‌اند.

ویژگی‌های کارکردی زنان نشان میدهد که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی حاکم بر جامعه زنان وتجربیات حاصل از جهانی شدن تهدیدهای پیش روی زنانبیشتر ازفرصت‌های پیش روی آنان است.

کلمات کلیدی :جهانی شدن، حقوق زنان، جهانی شدن حقوق زنان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه تحقیق : 5

اهداف تحقیق: 6

روش تحقیق : 6

سازماندهی تحققیق : 6

مقدمه : 7

بخش اول: کلیات مفاهیم. 9

کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

تعریف جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

پیامدهای جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

جایگاه زنان در روند جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………………………….14

بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی.. .16

فصل اول : حق کرامت… 17

حق کرامت درحقوق بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………………………17

حق کرامت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………18

فصل دوم :حق حیات… 19

وضعیت حق حیات زن……………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

وضعیت حق حیات زن در اسناد و منابع بین‌المللی………………………………………………………………………………………………………..22

فصل سوم :حق تابعیت… 25

مبانی تابعیت زن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1) استقلال تام تابیعت… 26

2) استقلال نسبی تابیعت… 26

3) وحدت تابیعت… 26

حق تابعیت در حقوق بین‌الملل.. 26

فصل چهارم :حقوق زن در خانواده 28

طبق قانون ایران. 30

فصل پنجم :حقوق سیاسی.. 31

الف. حق رای زنان: 35

حق رای زنان در کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان………………………………………………………………………………………………………….37

ب. حق شرکت زنان در مشاغل سیاسی- اجتماعی.. 37

ج. حق آزادی عقیده و بیان. 38

آزادی بیان در کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………41

فواید NGO زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

د. حق شرکت در تشکلات سیاسی.. 43

تشکلات در نظام بین‌الملل…………………………………………………………………………………………………………………………………………43

حضور زنان در تشکل‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

یافته‌های فصل حقوق سیاسی و مدنی زنان…………………………………………………………………………………………………………………..44

بخش سوم :حقوق اقتصادی.. …….45

حقوق اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

فصل اول :حق مالکیت زنان. 47

تعریف مالکیت:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

وضعیت حق مالکیت در زمانهای مختلف:……………………………………………………………………………………………………………………47

حق مالکیت زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………………………………………..51

فصل دوم :حق اشتغال و دستمزد زنان. 51

یافته‌های فصل حقوق اقتصادی زنان……………………………………………………………………………………………………………………………58

بخش چهارم : حقوق اجتماعی و فرهنگی.. 59

حقوق اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………60

پیشنیه حقوق اجتماعی زنان……………………………………………………………………………………………………………………………………….60

حقوق اجتماعی زنان در اسناد بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………….62

فصل اول :حق آموزش…. 65

ضرورت آموزش زنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

وضعیت آموزش زنان در طول تاریخ…………………………………………………………………………………………………………………………..67

جهانی شدن آموزش زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………68

فصل دوم :حق تامین اجتماعی و بهداشت… 73

الف)قوانین حمایتی در قانون کار کشورها 75

ب)بهداشت زایمان. 75

ج) برخورداری از امکانات بهداشتی.. 76

یافته‌های فصل حقوق اجتماعی و فرهنگی.…………………………………………………………………………………………………………………..77

نتیجه گیری.. 78

منابع و مآخذ. 80

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جهانی شدن حقوق زنان93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

جهانی شدن حقوق زنان93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من