پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

خريد دين در معاملات بانكي

خريد دين در معاملات بانكي

10,000 تومان

موضوع:خريد دين در معاملات بانكي

تعداد صفحات:121

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه. 1

تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن.. 1

سؤال ها و فرضیه‌ها 4

پیشینه و روش تحقیق.. 5

فصل اول: ماهيت خريد دين و مقايسه آن با نهادهاي مشابه

1-1 مباحث اصطلاحي.. 8

1-2  مباحث تاريخي.. 15

1- 3- مقايسه انتقال طلب و دين با ساير عقود مشابه. 21

1-3-1  مقايسه عقد ضمان با انتقال طلب و دين.. 21

1-3-2 مقايسه عقد حواله با انتقال طلب و دين.. 24

1-3-3 مقايسه Delegation با عقد حواله. 31

1-3-4 مقايسه تبديل تعهد با انتقال طلب و دين.. 32

1-4 تبيين سنتي مفهوم دين و تعهد و انتقال آنها از ديدگاه حقوق داخلي و حقوق خارجي.. 37

1-4-1 مفهوم دين و تعهد و انتقال آنها از ديدگاه حقوق داخلي.. 37

1-4-2  تعهد. 37

1-4-3 انتقال و تبديل تعهد و دين.. 39

1-4-4 آثار انتقال.. 45

1-4-5  انتقال دين.. 48

1-4-6  انتقال دين در حقوق خارجي.. 51

1-4-6-1  انتقال دين در حقوق فرانسه. 51

 

1-4-6-2  انتقال دين در حقوق آلمان.. 52

1-4-6-3 انتقال دين در حقوق سويس…. 53

فصل دوم: اعتبار قرارداد خريد دين

2-1- بيع دين به شخص مديون و شخص ثالث… 61

2-1-1  ديدگاه مذاهب اسلامي.. 71

2-1-1-1 بیع دین به مدیون.. 72

2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون.. 72

2-1-2 آيات و روايات.. 73

خاتمه. 80

2-2 ديدگاه حقوقي.. 82

2-2-1 اصول حقوقي.. 83

2-2-2 ضرورت‌هاي اجتماعي.. 90

2-2-3 قوانين و مقررات.. 92

فصل سوم:آثار قرارداد خريد دين

3-1- آثار خريد دين نسبت به خريدار دين.. 97

3-1-1- انتقال دين و طلب… 97

3-1-2- انتقال توابع طلب و دين.. 99

3-1-2-1- انتقال اوصاف طلب… 99

3-1-2-2- انتقال تضمينات.. 100

3-1-2-3- انتقال دعاوي.. 102

3-2- آثار قرارداد خريد دين نسبت به فروشنده دين.. 104

3-2-1- عدم اقدام عليه خريدار دين و همكاري با او در وصول طلب… 105

3-2-2- ضامن بودن فروشنده دين در مقابل خريدار دين نسبت به عدم وجود دين و طلب… 106

 

3-3- آثار قرارداد خريد دين نسبت به مديون.. 106

3-3-1- قابليت استناد جانشيني خريدار دين يا عدم آن در مقابل مديون.. 107

3-3-2- قابليت استناد ايرادات و دفاعيات يا عدم آن.. 108

3-4- آثار عقد خريد دين نسبت به اشخاص ثالث… 109

3-5 آثار فاكتورينگ و فورفيتينگ… 111

نتیجه‌گیری.. 133

ضمائم. 148

منابع.. 152

چکیده انگلیسی.. 157

 

چکیده

خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده،‌استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است.

از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است.

در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.

کلیدواژه ها:

1- خرید دین 2- فاکتورینگ 3- فورفیتینگ 4- بیع 5- دین 6- خرید 7- تعهد

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خريد دين در معاملات بانكي

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من