گنجینه

دستگاه کرنش سنج چیست؟

دستگاه کرنش سنج دیجیتالی DSM مدل MS- 21XUSB  

دستگاه DSM سري MS- 21X یک دستگاه دیجیتالی اندازه گیري کرنش سه کاناله می باشد که با مجهز شدن به ADC 16 بیت و پردازش گر سریع MHz16، بازه وسیع دقت و تفکیک پذیري بالایی را در اندازه گیري کرنش ارائه می کند شکل زیر. در این دستگاه کلیه عملیات صفر کردن و تنظیم پارامتر گیج فاکتور بصورت دیجیتالی و به سادگی امکان پذیر بوده و استفاده از پورت USB ارتباط آن را با تمامی کامپیوترهاي جدید آسان نموده است، همچنین حل معادلات ریاضی، باعث جبران سازي اثرات غیرخطی و افزایش چشمگیر دقت دستگاه حتی در مقادیر بالاي کرنش نیز شده است، ضمن اینکه سیستم الکترونیکی آن بگونه اي طراحی شده که حتی پس از سپري شدن زمان طولانی استفاده، نیاز به کالیبراسیون خاصی نداشته باشد. دماسنج محیط، ارتباط دستگاه به کامپیوتر بصورت بی سیم و حافظه ضبط اطلاعات، از امکانات اختیاري این مدل می باشد.

استفاده از این دستگاه براي اهداف تحقیقاتی، آموزشی و صنعتی ایده آل بوده و توصیه می شود.

دستگاه کرنش سنج دیجیتالی DSM

 

قابلیت هاي دستگاه

  1. کاملا دیجیتال: این دستگاه بصورت تمام دیجیتالی طراحی شده که بواسطه عدم وجود قطعات آنالوگ، نیاز به کالیبراسیون خاصی نداشته که دقت و کیفیت عالی را به ارمغان می آورد.
  2. ADC16بیت: استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال 16بیت، دقت، تفکیک پذیري و بازه وسیع در اندازه گیري را میسر می سازد.
  3. USB: توسط این پورت، ارتباط با انواع کامپیوترهاي جدید و امکان اتصال چندین دستگاه به یک کامپیوتر و بدون استفاده از Hubو وسایل جانبی براحتی امکان پذیر می شود.
  4. Nonlinearity: تبدیل مقادیر فیزیکی کرنش به سیگنال معادل الکتریکی آن، داراي خاصیت غیرخطی بوده که براي رفع این مشکل، پردازشگر دستگاه، در هر لحظه معادلۀ خاصی را حل کرده و مقادیر دقیق و متناظر با کرنش فیزیکی حتی در مقادیر بالاي کرنش ارائه می دهد.
  5. پردازشگر MHz16: دستگاه مجهز به پردازشگر سریع  MHz14 با تکنولوژي RISC بوده که باعث افزایش چشمگیر کارایی آن می شود.
  6. Backlit Display: استفاده از نمایشگر LCDداراي Backlight، قرائت آن را حتی در محیط هاي تاریک امکان پذیر می سازد.
  7. Auto Power off: در صورت عدم تماس با کلید ها و یا عدم حرکت اعداد کرنش، پس از 10دقیقه دستگاه بصورت خودکار خاموش خواهد شد.

 

اتصال کرنش سنج به دستگاه

سیستم اتصال دو سیمه

ساده ترین نوع اتصال بوده که تنها با دو سیم انجام می شود در این سیستم اثر اغتشاشات حرارتی اعمالی به سیم هاي ارتباطی کرنش سنج به دستگاه بصورت خطاهاي کرنشی ظاهر می شود، بنابراین استفاده از این سیستم فقط در ارتباط نزدیک و دماي ثابت توصیه می شود.

سیستم اتصال دو سیمه در دستگاه DSM

 

توضیح: با توجه به فاصله نزدیک بین دستگاه و کرنش سنج ها، کلیه آزمایش ها به صورت دو سیمه در آزمایشگاه بسته شده اند.

سیستم اتصال سه سیمه

این نوع اتصال با استفاده از سه سیم، یک سیم مستقل و دو سیم مشترك، انجام می شود. در این سیستم ضعف حالت دو سیمه برطرف شده و می توان از سیم هاي بلندتري استفاده کرد.

سیستم اتصال سه سیمه در دستگاه DSM

 

این دستگاه براي هر دو نوع ارتباط فوق طراحی شده که از طریق ترمینال هاي موجود در پشت آن امکان پذیر می شود.

نحوه اتصال

همانطور که در شکل اتصالات پشت دستگاه (شکل زیر) مشخص شده است در صورت استفاده از هر دو سیستم اتصال، ابتدا سیم مستقل کرنش سنج را به قسمتی که با کروشۀ شماره 1 مشخص شده و با توجه به کانال مورد نظر متصل نمایید، سپس در صورتیکه سیستم سه سیمه بود، دو سیم مشترك کرنش سنج را به ترتیب به کروشه هاي شماره 2 و 3 کانال مربوطه متصل نمایید، ولی در صورت استفاده از سیستم دو سیمه، سیم دیگر کرنش سنج را به پایۀ مشخص شده با کروشۀ 2 کانال مربوطه متصل کرده ضمن اینکه بطور همزمان ورودي هاي کروشه 2 و 3 کانال مربوطه را درست در پشت دستگاه با یک تکه سیم کوچک اتصال کوتاه نمایید.

نماي پشت دستگاه  DSM

 

توجه 1: در مکان هاي نویزي، حتماً از سیم پوشش دار براي ارتباط کرنش سنج ها با دستگاه استفاده کرده آن را به پایه ي System Shield دستگاه متصل نمایید.

توجه 2: بعلت حساسیت بالاي دستگاه ورودي آن، از بکار بردن تلفن همراه تا فاصله حداقل 5/0 متري هر دستگاه خودداري نمایید.

ارتباط با کامپیوتر

براي ارتباط دستگاه با کامپیوتر، ابتدا نرم افزار موجود در CD دستگاه را اجراء کرده و پس از اتمام نصب آن، کابل USB دستگاه را به یکی از پورت هاي USB کامپیوتر متصل نمایید، پس از چند لحظه ویندوز شروع به شناختن و نصب دستگاه می کند، اگر در حین کار، پیغام خطایی را مشاهده کردید بر رويCONTINUE ANYWAY کلیک نمایید تا نصب دستگاه تمام شود. اکنون کامپیوتر یک پورت comx مجازي را به دستگاه تخصیص می دهد که مانند پورت هاي عادي سریال نظیر R 5232 قابل استفاده می باشد، پس از نصب نیز هر بار کابل USB متصل شود کلمه USB بروي نمایشگر دستگاه ظاهر خواهد شد. حال با زدن کلید SEND/ STOP مقادیر خوانده شده کرنش به کامپیوتر فرستاده شده و توسط  نرمافزارHYPER TERMIND یا هر  نرمافزار ارتباطی دیگر قابل ضبط می باشد.

کلیدهاي دستگاه

کلید TURN ON/ RESET: توسط این کلید دستگاه روشن یا ریست می شود.

کلید SHUT DOWN: کلید خاموش کردن به حالت آماده به کار STANDBAY (در صورت

تمایل به خاموش بودن دستگاه براي مدت طولانی توصیه می شود که دستگاه را از کلید اصلی خاموش نمایید).

کلیدهاي AUTO ZERO: با فشار کلید AUTO ZERO مربوطه به هر کانال می توان مقدار آن کانال را صفر کرد. با صفر کردن هر کانال کلمه ي AUTO ZERO براي چند لحظه بر روي نمایشگر ظاهر می شود.

کلید SENSOR SELECTION: توسط این کلید می توان کانال هاي ورودي را وصل یا قطع کرد.

کلید HOLD: توسط این کلید اندازه گیري متوقف شده و صفحه نمایشگر قفل می شود همچنین ارسال اطلاعات به رایانه نیز متوقف می شود (در صورت فعال بودن کلید SEND/STOP) با زدن این کلید کلمه ي HOLD بر روي نمایشگر ظاهر می شود.

کلیدهاي تنظیم GAUGE FACTOR: توسط این قسمت که شامل چهار کلید است می توان پارامترهاي GF را براي کرنش سنج ها بطور جداگانه تنظیم کرد، براي اینکار پس از فشردن کلید SET/ ENTER کانال دلخواه را توسط کلید CHANEL SELECTION انتخاب نموده و سپس توسط کلیدهاي ” + ” و ” – ” آن را بر روي عدد مورد نظر تنظیم و دوباره کلید SET/ ENTER را فشار داده تا اعداد تنظیم شده در حافظه دستگاه ثبت شود.

کلید SEND / STOP : توسط این کلید می توان ارتباط با کامپیوتر را از طریق پورت USB فعال و غیرفعال کرد (در صورت متصل نبودن USB پیام عدم ارتباط ظاهر شده و در صورت اتصال صحیح پورت کلمه USB بر روي نمایشگر ظاهر می شود در اینصورت با فعال شدن کلید SEND / STOP کلمه USB به حالت چشمک زن در خواهد آمد.

شکل زیر محل قرارگیري کلید ها را روي دستگاه کرنش سنج دیجیتالی DSM نشان می دهد.

نماي روبه روي دستگاه DSM

دیدگاهتان را بنویسید