پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

سوالات حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی استخدامی آموزش و پرورش – پکیج جامع 1402

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 69,000 تومان.

سوالات حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی استخدامی آموزش و پرورش ویژه 1402

با آرزوی موفقیت شما در آزمون های استخدامی آموزش و پروش شغل های آموزگار ابتدایی و دبیری گروه آموزشی ماهان داک بسته نمونه سوالات تستی استخدامی خیطه تخصصی آموزگار ابتدایی ویژه استخدامی آموزش و پرورش را تا سال 1402 برای شما جمع آوری کرده است. تمامی نمونه سوالات جمع آوری شده ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش طبق منابع جدید از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد. با توجه به تغییرات به عمل آمده در منابع مطالعاتی گروه آموزشی ماهان داک نیز نمونه سوالات حیطه تخصصی آموزگاری را طبق آخرین تغییرات بروزرسانی کرده است.

 

محتویات بسته سوالات استخدامی تخصصی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش

بسته جامع سوالات تخصصی استخدامی آموزگاری

شامل دو بخش نمونه سوالات و درسنامه ها می باشد. بخش سوالات بر اساس کتاب های معرفی شده می باشد.

بخش درسنامه ها نیز بر طبق آخرین تغییرات جمع آوری شده است.

 

تعداد و جزییات نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی استخدامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

در بخش نمونه سوالات حیطه تخصصی آموزگاری آموزش و پرورش سوالات درس های زیر در پکیج موجود می باشد:

 1. 680 سوال مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی قرآن  و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی + پاسخ نامه تشریحی
 2. 225 سوال مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی + پاسخ نامه تشریحی
 3. 250 سوال مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی + پاسخ نامه تشریحی
 4. 175 سوال مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی متون و آموزش فارسی دوره ابتدایی + پاسخ نامه تشریحی
 5. 235 سوال مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی + پاسخ نامه تشریحی
 6. 75 سوال آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش اردیبهشت 1402 + پاسخ نامه تشریحی

جزییات گلچین سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی با پاسخنامه تشریحی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی قرآن  و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی

 • 80 سوال راهنمای معلم هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 80 سوال راهنمای معلم هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 520 سوال نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 15 سوال استخدامی آموزگار ابتدایی 1402 درس مفاهیم پایه متون و روش های باددهی قرآن و هدیە های آسمانی دوره ابتدايى + پاسخ نامه تشریحی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی

 • 106 سوال راهنمای معلم ریاضی پایه اول ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 103 سوال راهنمای معلم ریاضی پایه ششم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 15 سوال استخدامی آموزگار ابتدایی 1402 درس مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی + پاسخ نامه تشریحی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی

 • 75 سوال راهنمای معلم علوم تجربی پایه دوم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 80 سوال راهنمای معلم علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 80 سوال راهنمای معلم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 15 سوال استخدامی آموزگار ابتدایی 1402 درس مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی + پاسخ نامه تشریحی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی متون و آموزش فارسی دوره ابتدایی

 • 80 سوال راهنمای معلم فارسی پایه اول ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 80 سوال راهنمای معلم فارسی پایه چهارم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 80 سوال راهنمای معلم فارسی پایه ششم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 15 سوال استخدامی آموزگار ابتدایی 1402 درس مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی متون و آموزش فارسی دوره ابتدایی + پاسخ نامه تشریحی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 • 111 سوال راهنمای معلم اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 110 سوال راهنمای معلم اجتماعی پایه ششم ابتدایی با پاسخ نامه تشریحی ویژه 1402 + خودآزمایی
 • 15 سوال استخدامی آموزگار ابتدایی 1402 درس مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی + پاسخ نامه تشریحی

 

جزییات منابع درسی حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی استخدامی آموزش و پرورش

تمامی درسنامه ها با توجه به آخرین تغییرات در دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش جمع آوری شده است که تمام درسنامه ها در پکیج اختصاصی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

منابع مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی قرآن  و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی

 • 299 صفحه کتاب نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی
 • 142 صفحه کتاب راهنمای معلم هدیه های آسمان تعلیم و تربیت دینی پایه سوم دبستان
 • 126 صفحه کتاب راهنمای معلم هدیه های آسمان تعلیم و تربیت دینی پایه ششم دبستان

 

منابع مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی

 • 207 صفحه کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه اول دبستان
 • 292 صفحه کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه ششم دبستان

 

منابع مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی

 • 95 صفحه راهنمای معلم علوم تجربی پایه دوم دبستان
 • 144 صفحه راهنمای معلم علوم تجربی پایه چهارم دبستان
 • 111 صفحه راهنمای معلم علوم تجربی پایه ششم دبستان

 

منابع مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی متون و آموزش فارسی دوره ابتدایی

 • 177 صفحه کتاب راهنمای معلم فارسی پایه اول دبستان
 • 228 صفحه کتاب راهنمای معلم فارسی پایه چهارم دبستان
 • 144 صفحه کتاب راهنمای معلم فارسی پایه ششم دبستان

 

منابع مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 • 144 صفحه کتاب راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان
 • 127 صفحه کتاب راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

 

ویژگی های بسته جامع سوالات حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی 1402 استخدامی آموزش و پرورش

 1. تمامی نمونه سوالات با پاسخ نامه می باشند
 2. از جدیدترین منابع از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور می باشند
 3. در تمامی دستگاه های تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ قابل مطالعه هستند
 4. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها تایپی هستند
 5. قابلیت پرینت و هر ابعادی را دارند
 6. پشتیبانی سریع و در دسترس برای سوالات و مشکلات پرداخت و دانلود دارند
 7. ویژه آزمون های استخدامی آموزگاری ابتدایی/استثنایی و تمامی شعل های دبیری در سال 1402
 8. نیاز به ثبت نام در سایت ندارند اما در صورت ثبت نام فایل ها در پروفایل اختصاصی شما برای همیشه در دسترس هستند
 9. تمامی نمونه سوالات و درسنامه ها بصورت تفکیک شده می باشند و از هرگونه سردرگمی اجتناب شده است
 10. دانلود سریع پس از پرداخت

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی استخدامی آموزش و پرورش – پکیج جامع 1402”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

سوالات حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی استخدامی آموزش و پرورش – پکیج جامع 1402

Original price was: 160,000 تومان.Current price is: 69,000 تومان.
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من