پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران92

10,000 تومان

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران92

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران92 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چکیده

از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن­آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می­بخشند، رسانه­های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت­ها)، وبلاگ­ها و خبرگزاری­ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه­ای از افراد و یا سازمان­ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می­کنند.

از رهگذر فعالیت این رسانه­ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب­امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می­گردد. این امر  دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این  رسانه­ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه­های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسوولیت کیفری جمعی–  و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ­ها و شبکه­های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ­های نهادهای مسئول به نقش دستگاه­های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ­ها با جرایم رسانه­ای سنخیت ندارند.

در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است.

 کلید واژگان:

مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت کیفری جمعی، مسوولیت کیفری شخص‌واحد و پاسخ­های حاکمیتی.

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1- تبیین موضوع تحقیق. 5

2- ضرورت و اهداف تحقیق. 9

3- سؤالات تحقيق. 10

سوال اصلی.. 10

4- فرضیه‌های تحقیق. 11

5- پیشینه تحقیق. 11

6- قلمرو تحقیق. 12

7- روش تحقیق. 13

8- ساختار تحقیق. 13

9- تعریف واژگان. 13

فصل اول: 20

مفهوم‌شناسی و گونه‌های مسؤوليت و رسانه. 20

مبحث اول: مفهوم‌شناسی.. 22

گفتار نخست: رسانه و رسانه الکترونیکی.. 22

بند اول: رسانه. 23

بند دوم: رسانه‌های الکترونیکی.. 26

الف: دیجیتال یا الکترونیک… 26

ب: مشخصات و ویژگی‌های رسانه‌های الکترونیکی.. 29

گفتار دوم: مفهوم مسئووليت.. 31

بند اول: مسؤوليت كيفري.. 33

الف: تعریف مسئوولیت کیفری.. 33

ب: ارکان مسئووليت کيفري.. 35

بند دوم: مسئووليت مدني.. 36

الف: تعریف مسئوولیت مدنی.. 36

ب: اركان مسئوولیت مدنی.. 37

بند سوم: مسئووليت اداري و انتظامي.. 39

مبحث دوم: انواع محتوا و جلوه‌های مختلف رسانه الکترونیکی.. 39

گفتار نخست: انواع محتوای رسانه‌های الکترونیکی.. 39

بند اول: متن. 40

بند دوم: عکس(تصویر). 40

بند سوم: گرافیک… 41

بند چهارم: صوت.. 41

بند پنجم: فیلم(ویدئو). 41

گفتار دوم: جلوه‌های رسانه‌های الکترونیکی.. 42

بند اول: نشریات الکترونیکی.. 44

الف: کتاب‌های الکترونیک… 45

ب: سایر نشریات الکترونیکی.. 45

بند دوم: سایت.. 45

الف: سایت‌های خبری.. 47

ب: سایت‌های کاربرمحور. 48

بند سوم: سایر موارد. 53

الف: پست الکترونیکی(ایمیل). 53

ب: ابزارهای تلفن همراه 54

مبحث سوم: گونه‌ها و روش‌هاي توزيع مسئووليت كيفري.. 57

گفتار اول: گونه‌های مسئووليت كيفري.. 58

بند اول: مسئووليت كيفري حقيقي.. 59

الف: مسئووليت كيفري شخصی.. 59

ب: مسئووليت كيفري اشتراکی(مشارکتی). 60

بند دوم: مسئوولیت کیفری اعتباری(انتسابی). 61

الف: مسئوولیت کیفری نیابتی(عاریتی). 62

ب: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 63

گفتار دوم: روش‌هاي توزيع مسؤوليت كيفري.. 65

بند اول: مسئووليت شخص واحد. 66

بند دوم: مسئووليت جمعي يا همگانی.. 67

بند سوم: مسئووليت ترتیبی یا آبشاری.. 68

فصل دوم: 70

چگونگي نظام‌دهي مسئووليت كيفري در رسانه‌هاي الكترونيكي.. 70

مبحث اول: چگونگی نظام‌دهی مسئووليت كيفري در نشريات الكترونيكي.. 84

گفتار اول: چگونگی مسئووليت كيفري در كتاب الكترونيكي.. 85

گفتار دوم: چگونگی مسئووليت كيفري در نسخه ديجيتال نشريات مكتوب.. 88

مبحث دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئووليت كيفري در سايت‌هاي اينترنتي.. 93

گفتار اول: چگونگی نظام‌دهی مسئووليت كيفري در پايگاه‌های خبري مجازي.. 93

بند اول: قوانین حاکم بر اداره‌کنندگان پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها 94

الف) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388. 94

ب) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388. 96

ج) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند. 98

د) قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382. 99

ه) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389. 100

و) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 101

بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در خبرگزاری‌ها یا پایگاه‌های خبری.. 104

بند سوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در حقوق تطبیقی.. 110

الف: قوانین موضوعه برای تنظیم رفتار در فضای مجازی.. 111

ب: قوانین قابل اعمال نسبت به محتویات مجازی.. 115

گفتار دوم: مسئووليت كيفري ناشی از محتوای مجرمانه توسط سايت‌هاي کاربرمحور. 120

بند اول: نقد عملی پرونده 121

الف: استدلال دادگستری کرمان. 121

ب: نقد ادله دادگستری کرمان. 122

بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری در سایت‌های کاربرمحور. 124

فصل سوم : 129

نقش نهادهای حاکميتی در حوزه مسؤولیت کيفری رسانه‌هاي الكترونيكي و اختيارات آنها 129

مبحث اول: پاسخ‌های قوه مقننه به جرایم و تخلفات رسانه‌های الکترونیکی.. 132

گفتار اول: پاسخ‌های با صبغه کیفری.. 133

بند نخست: بررسی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388. 134

بند دوم: بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 137

بند سوم: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388. 139

بند چهارم: بررسی قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند. 141

گفتار دوم: پاسخ‌های با صبغه حقوقی(مدنی). 143

بند اول: شرایط تحقق مسؤولیت مدنی.. 144

الف: وجود خسارت.. 145

ب: تقصیر یا ارتکاب فعل زیان‌بار. 147

ج: رابطه سببیت.. 147

بند دوم: آثار مسئوولیت مدنی.. 148

الف: شیوه‌های جبران مالی.. 148

ب: شیوه‌های جبران غیرمالی.. 148

مبحث دوم: نقش نظارتی نهادهای قضایی خاص درپاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی.. 150

گفتار اول: هیأت منصفه. 150

بند اول: دلایل شعب موافق. 155

بند دوم: دلایل شعب مخالف.. 156

گفتار دوم: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. 157

مبحث سوم: نقش نظارتی نهادهای اجرایی در پاسخ به جرایم رسانه‌های الکترونیکی…….. 165

گفتار اول: نقش نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات.. 166

بند اول: بررسي صلاحيت متقاضي و مديرمسئوول نشريه در جهت صدور پروانه انتشار. 166

بند دوم: رسيدگي به تخلفات مطبوعات.. 167

بند سوم: لغو پروانه نشريات.. 167

گفتار دوم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.. 169

بند اول: نقش نظارتی معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.. 170

بند دوم: مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رسانه‌های دیجیتال. 175

گفتار سوم: پاسخ‌های صنفی.. 178

نتایج و پیشنهادات.. 182

فهرست منابع. 192

منابع فارسی.. .192

1: کتاب‌ها 192

2: مقالات.. 194

3: پایان‌نامه‌ها و جزوه­های درسی.. 196

4: قوانین. 196

5: آیین نامه ها و تصویب نامه ها 197

6: طرح‌ها و لوایح. 197

7: منابع لاتین. 197

8: پایگاه‌های اینترنتی.. 199

پیوست‌ها و ضمائم. .201

چکیده لاتین. 230

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران92”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران92

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من