پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

10,000 تومان

پایان نامه موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چکیده

تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال 1995 و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان  مشروعیت  ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود

واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده ‌ي

مقدمه 1

بیان مسئله 3

اهداف پژوهش… 8

سوالات پژوهش… 8

فرضیه تحقیق. 9

روش تحقیق. 9

روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات.. 10

پیشینه تحقیق. 10

روش تحقیق. 10

ساختار تحقیق. 11

1- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن. 11

2- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن. 11

3 –بخش سوم :  حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن. 12

 

«بخش اول». 13

حق بر غذا و تعارض با قواعد سازمان جهانی تجارت.. 13

فصل اول : حق بر غذا 14

مقدمه 14

گفتار اول : حق بر استاندارد مناسب زندگي. 15

گفتار دوم : حق بر غذاي كافي. 18

گفتار سوم : ماهيت تعهد ناشي از حق بر غذا 21

بند اول : تحقق تدريجي. 22

بند دوم : اتخاذ تدابير قانوني. 23

فصل دوم  : نقض حق بر غذا 26

مقدمه 26

گفتار اول : گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر. 27

گفتار دوم : رابطه حق بر غذا و ساير حقوق بشري.. 35

بند اول :  حق بر غذا و حق بر عدم تبعيض… 35

بند دوم : حق بر غذا و حق سلامتی. 36

بند سوم : حق بر غذا و حق بر آموزش.. 36

بند چهارم : حق بر غذا و حق بر كار. 37

بند پنجم : حق بر غذا و حق بر آزادي بیان. 37

بند ششم : حق بر غذا و حق بر تشكيل اجتماعات و انجمن­ها 38

فصل سوم : تحقق حق بر غذاي كافي. 39

مقدمه 39

گفتار اول : تحقق حق بر غذا در سطح ملّي. 39

گفتار دوم : تحقق حق بر غذا در سطح بين المللي. 40

گفتار سوم : همكاري و مساعدت بين المللي. 40

نتيجه گيري.. 41

«بخش دوم». 43

فصل اول : حق آزادی بیان و كپي رايت.. 44

مقدمه 44

گفتار اول : ابزار و محتوی بیان. 44

گفتار دوم : محدودیت­ها بر حق آزادی بیان. 45

گفتار سوم : کپی رایت.. 47

گفتار چهارم : تعامل کپی رایت و آزادی بیان. 47

فصل دوم : تعارض کپی رایت و آزادی بیان. 49

مقدمه 49

گفتار اول : عرصه داخلی تعارض کپی رایت و آزادی بیان. 50

گفتار دوم : عرصه بين المللي تعارض كپي رايت و آزادي بيان. 52

بند اول : ترسيم تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها 53

بند دوم : حل تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها 63

الف – آثار متجسم در قالب فيزيكي. 63

ب – آثار عرضه شده در فضاي مجازي.. 64

گفتار سوم : تعارض كپي رايت و آزادي بيان در مرحله استفاده از آثار كپي رايت شده 66

گفتار چهارم : نظام بين المللي كپي رايت و حل تعارض در مرحله استفاده از اثر كپي رايت شده 67

نتیجه گیری.. 69

«بخش سوم». 71

حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن.. 71

فصل اول : حق اختراع و حق بر سلامتي. 72

مقدمه 72

گفتار اول : حق بر سلامتي. 72

گفتار دوم : جايگاه حق بر سلامتي در نظام بين الملل حقوق بشر. 73

گفتار سوم : مفهوم حق بر سلامتي. 75

بند اول : نارسايي تعبير حق بر سلامتي. 75

بند دوم : تنوع ابعاد و حوزه هاي مربوط به سلامتي. 77

فصل دوم : محتوي حق بر سلامتي. 79

مقدمه 79

گفتار اول : بیان حق بر سلامتی در اسناد بین المللی حقوق بشر. 79

بند اول : ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر. 80

بند دوم : ماده 12 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي 82

بند سوم : نظر ” كلي ” كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي. 84

بند چهارم : گزارش هاي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر. 87

بند پنجم : سازمان بهداشت جهاني و راهبرد جهاني سلامتي براي همه 89

گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي. 90

بند اول : ماهيت كلي تعهدات ناشي از ميثاق. 91

بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها 95

الف – تعهد به احترام 95

ب – تعهد به حمايت.. 96

ج – تعهد به ايفاء 97

بند سوم :  قلمرو تعهد دولتها 99

الف – تعهد به مساعدت و همكاري.. 100

ب – تعهد به احترام 101

ج – تعهد به شناسايي. 101

فصل سوم : حق اختراع. 103

مقدمه 103

گفتار اول : موضوع و شرايط تعلق حق اختراع. 104

بند اول : موضوع حق اختراع 104

بند دوم : استثناها از موضوع حق اختراع. 105

بند سوم : اختراع هاي مغاير با نظم عمومي يا اخلاق. 106

بند چهارم :  شيوه هاي تشخيص و درمان طبي. 106

گفتار دوم :  شرايط تعلق حق اختراع. 110

بند دوم : گام ابتدائي  110

بند سوم : قابليت كاربرد صنعتي. 111

بند چهارم : افشاء اختراع. 111

گفتار سوم : حقهاي دارنده گواهي اختراع. 112

بند اول : استثناها بر حق­هاي انحصاري.. 113

بند دوم : معيار كلي استثناهاي مجاز. 113

بند سوم : استثنای جواز اجباري.. 114

گفتار چهارم : رابطه حق اختراع و حق بر سلامتي. 116

بند اول : تعامل حق اختراع با حق بر سلامتي. 117

بند دوم : تعارض حق اختراع و حق بر سلامتي. 120

بند سوم : چالش دولت­ها در حمایت از حق اختراع. 122

الف – آفريقاي جنوبي. 122

ب – برزيل. 123

بند چهارم :  حق اختراع و دسترسي به داروها 125

نتیجه گیری.. 127

نتیجه گیری کلی. 129

پیشنهادات.. 130

فهرست منابع. 132

1- منابع فارسی. 132

الف- کتاب ها 132

ب – مقالات.. 134

پ – اسناد. 134

ج – پايان نامه ها 135

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من