پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل94

10,000 تومان

پایان نامه نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است‏‏ ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسير تاريخي خود با اعلاميه هاي حقوق در كشورهاي مختلف بطور رسمي شناسايي گرديده است همچون منشور کوروش ، منشور كبير در كشور انگلستان ، اعلاميه استقلال امريكا ، اعلاميه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامية جهاني حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثيرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللي می پردازد.اين پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهاي متعدد مي باشد كه حقوق فردي را از منظر حقوق بين المللي مورد بررسي و مداقه قرار مي دهد.پس از مقدمه فصل اول به بيان مسأله ، سؤالات اصلي و فرعي ، فرضيه و عمومات پژوهش مي پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسي قرار مي دهد.فصل سوم به بيان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شكل مطلوبي ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.

واژهای کلیدی :

حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول.. 3

کلیات تحقیق.. 3

مقدمه و بیان مسأله : 3

پیشینه تحقیق : 5

سؤال های اصلی تحقیق : 5

فرضیه های تحقیق : 6

بخش اول : تعریف سجل.. 7

بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور. 7

بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور. 9

گفتار اول –  تحولات قانونی.. 9

گفتار دوم – تحولات ساختاری : 10

گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی : 11

بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور. 13

گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی.. 14

گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی.. 16

بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی.. 18

گفتار اول – تاريخ تحول حقوق بين‌الملل.. 19

بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی : 19

بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی.. 20

بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی.. 20

بخش هشتم – تعریف حقوق بشر. 21

بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی : 22

گفتار اول – بررسی حقوق جهانی بشر در عصر ظهور اسلام : 24

گفتار دوم – ارکان و ملاک های اسلامی حقوق بشر : 25

بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف ). 29

گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات… 30

گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات… 30

مقدمه. 32

مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد. 33

بخش اول – اسناد منطقه ای.. 33

گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری : 34

گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی.. 35

بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر : 35

گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا 36

گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1789 : 37

گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969). 39

گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981). 40

الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی.. 42

گفتار ششم – اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌ 43

بخش سوم – اسناد جهانی.. 46

گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش : 46

گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر. 46

بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی.. 52

گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر. 52

بند اول – حق حیات… 55

بند دوم – حق تابعیت ، اقامتگاه و مهاجرت… 55

الف) حق بر تابعیت : 56

ب ) معضل تابعیت مضاعف: 57

ج) حق بر مهاجرت  : 59

د) حق بر پناهندگی : 62

بند سوم – سایر حقوق.. 64

الف)  دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادي هاي شخصي : 65

ب)  دسته دوم ( مواد 12 تا 17 )  : 65

ج )  دسته سوم ( مواد 18 تا 21 )  : 65

د)  دسته چهارم ( مواد 22 تا 27 )  : 65

گفتار دوم – میثاقین بین المللی : 67

بند اول – حق حیات : 68

بند دوم – حق تابعیت ، اقامت و مهاجرت : 69

بند سوم – سایر حقوق : 70

بخش اول – حق حیات و حقوق ناشی از آن : 72

بخش دوم – تابعیت ، اقامتگاه ، مهاجرت… 75

گفتار اول – تابعیت… 76

بند اول – عهدنامه ها 78

الف ) عهدنامه ایران و عثمانی.. 78

ب) ایران و روسیه. 79

ج) ایران و انگلیس…. 79

د) مقررات متفرقه. 79

بخش اول – به دست آوردن تابعیت… 80

بخش دوم – از دست دادن تابعیت… 84

بخش سوم – بازگشت به تابعیت… 85

گفتار دوم – اقامتگاه. 86

بند اول –  ملاكهاى تفكيك تابعيت و اقامتگاه. 88

بند دوم – اقامتگاه در نظام حقوقی ایران.. 89

گفتار سوم – مهاجرت… 91

گفتار چهارم – احوال شخصیه. 92

بند اول – تعریف و توصیف احوال شخصیه. 93

بند دوم – ازدواج و طلاق.. 95

الف) ازدواج و طلاق اتباع ایرانی.. 95

ب ) ازدواج زن ایرانی با تبعه ( مرد ) خارجی.. 96

ج) ازدواج مرد ایرانی با تبعه ( زن ) خارجی.. 97

د) ثبت ازدواج اتباع بیگانه مقیم ایران.. 98

بند سوم – وفات… 99

1 – ثبت فوت  اتباع ایرانی.. 99

2- ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران.. 99

الف) ثبت فوت اتباع ایرانی.. 99

ب)  ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران.. 100

گفتار پنجم – نام و نام خانوادگی.. 103

بند اول – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام در برخی کشورها 106

بند دوم – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام خانوادگی در برخی کشورها 107

بخش سوم – سایر وظایف…. 109

گفتار اول – تغییر مشخصات هویتی (سجلی). 109

بند اول – نام ( کوچک ). 110

الف) امکان تغيير نام کوچک و مرجع صالح براي اتخاذ تصميم درباره آن : 111

بند دوم – تغییر سن.. 114

گفتار دوم – تغییر اسناد سجلی(هویتی) به لحاظ عدم تطبیق با هویت… 119

بند اول- اثبات و نفی نسب : 119

الف) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه. 122

بند دوم- اثبات و نفی سیادت… 123

نتیجه گیری و پیشنهادات : 128

فهرست منابع.. 131

فارسی.. 131

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من