پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

پروپزال تاثیر آموزش مبتنی بر خود تنظیمی هیجانی بر بهزیستی روانی و امیدواری و سبکهای مقابله ای در معتادان ترک کرده

29,000 تومان

پروپزال تاثیر آموزش مبتنی بر خود تنظیمی هیجانی بر بهزیستی روانی و امیدواری و سبکهای مقابله ای در معتادان ترک کرده

پایان نامه كارشناسي ارشد_رشته روانشناسی

فهرست مطالب

 • بيان مسأله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
 • مرور ادبیات و سوابق مربوطه
 • جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
 • اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)
 • سؤالات تحقیق
 • فرضيه ‏هاي تحقیق
 • تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
 • روش تحقیق
 • جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها
 • منابع

بخش هایی از مطالب پروپزال تاثیر آموزش مبتنی بر خود تنظیمی هیجانی بر بهزیستی روانی

 

بيان مسأله

ﻣﺼﺮفﻣﻮادﻣﺨﺪردر دههای اخیر به دلیل گرایش بسیار انسانها به آن و مشکلات پیش آمده در پی آن ، کاهش سن مصرف و رواج آن در میان نوجوانان و جوانان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼتﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺳﺖ،کهﺿﺮورتﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽﺑﯿﺸﺘﺮدر خصوص کنترل آن اﺣﺴﺎسﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﺳﻮء ﻣﺼﺮفﻣﻮاد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﻣﺸﮑﻼتﺳﻼﻣﺖﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎنﺑﻪﺷﻤﺎرﻣﯽ رود..

بهبود بهزیستی روانی و یا کیفیت زندگی به عنوان یک مقیاس معتبر جهت ارزیابی پیامدهای درمانی و خدماتی که به افراد ترک کرده ارائه شده است می باشد.(گروو جیسون[1]،2008، به نقل از زنجانی،1393)….

اهداف تحقیق

تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر خود تنظیم هیجانی بر میزان بهزیستی روانی در معتادان ترک کرده

تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر خود تنظیم هیجانی بر امیدواری در معتادان ترک کرده

تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر خود تنظیم هیجانی بر سبک های مقابله ای در معتادان ترک کرده

منابع

اورکی،محمد(1390)بررسی رابطه خشم ، خودکارآمدی ، مهارت های مقابله ای ومیل مصرف مواد در گروهی از درمانجویان و ابسته به مواد مخدر افیونی، فصلنامه اعتیاد پژوهشی سو مصرف مواد ،5(18).

ابوالقاسمی، عباس؛ قلی لو،کلثوم اله؛ نریمانی،محمد و زاهد ، عادل(1390) راهبردهای تنظیم هیجان در سو مصرف کنندگان مواد دارای واکنش پذیری بالا و پایین .مجله دانشگاه علوم پژشکی گیلان ،20(77)

زنجانی طبسی رضا،(1393)،ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران

شکری امید،(1390)،تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره 4

محمد خانی،شهرام؛صادقی،نگاروفرزاد،ولی ا..(1390) مدل روابط علی هیجان منفی ، باورهای مرکزی،باورهای مرتبط با مواد ، عقاید وسوسه انگیز و تنظیم هیجان با بازگشت به مصرف مواد.فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی،6(23)

هرشنسن،دیویدپاور،پال دبلیو،(2010)،مشاوره بهداشت روانی:نظریهوعمل،ترجمه منشی طوسی محمد تقی،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی

 

 

.Doran, N., McCharque, D., & Cohen, L. (2007). Implisivity and the reinforcing value of cigarette smoking .Addictive Behaviors, 32, 90-98

 

Fox, H.C., Axelrod, S.R.. Paliwal, P., Sleeper, J., & Sinha, R. (2007). Difficulties in  emotion regulation and impulse control during cocaine abstinence. Drug and          Alcohol Dependence, 89, 298-301, 33, 388-394.

 

.Goldsmith,A.A., Tran, G.Q., Smith,J.P., &Howe,S.R. (2009). Alcoholexpectancies and drinking motives in college drinker, Addictive Behavior,34, 505-513

 

Gratz KL, Gunderson JG. (2006). Preliminary Data on an Acceptance-Based Emotion Regulation Group Intervention for Deliberate Self-Harm Among Women With Borderline Personality Disorder. BehavTher, 37(1): 25–35.

 

Parker, J. D., Taylor, R. N., Eastabrook, J. M., Schell, S. L. & Wood, L. M. (2008). Problem gambling in adolescence: Relationships with internet misuse ،gaming abuse and emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 45.

 

 

 

پروپزال تاثیر آموزش مبتنی بر خود تنظیمی هیجانی بر بهزیستی روانی و امیدواری و سبکهای مقابله ای در معتادان ترک کرده -رشته روانشناسی-تهیه شده توسط ماهان داک

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروپزال تاثیر آموزش مبتنی بر خود تنظیمی هیجانی بر بهزیستی روانی و امیدواری و سبکهای مقابله ای در معتادان ترک کرده”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

پروپزال تاثیر آموزش مبتنی بر خود تنظیمی هیجانی بر بهزیستی روانی و امیدواری و سبکهای مقابله ای در معتادان ترک کرده

29,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من