بیوشیمی، مفهوم انحلال و حلالیت

اگر غواص خیلی سریع به سطح بالا برود، افت سریع فشار، حلالیت نیتروژن را کاهش می دهد و باعث می شود حباب های نیتروژن از محلول خارج شوند. حباب های نیتروژن می توانند آمبولی های گاز دردناک و بالقوه کشنده ایجاد کنند. اما رابطه این موضوع با قوانین انحلال و حلالیت چیست؟

ادامه مطلب