پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

آزمایش پتانسیل سنجی اسید قوی – باز قوی

آزمایش پتانسیل سنجی اسید قوی – باز قوی

5,000 تومان

گزارشکار آزمایش پتانسیل سنجی اسید قوی – باز قوی-آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲

در زیر بخش های مهمی از گزارشکار آزمایشگاه شیمی تجزیه۲-آزمایش پتانسیل سنجی اسید قوی – باز قوی آورده شده است:

توضیحات کوتاه:

تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)

2- هدف انجام آزمایش

3- وسایل مورد نیاز

4- تئوری آزمایش(مقدمه)

5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)

6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)

7- نتیجه گیری

8- خطاها

9- منابع

در این گزارش کار پاسخ سوالات و دسترسی به فایل قابل ویرایش برای شما پس از خرید از ماهان داک امکان پذیر می باشد.
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

آزمایش پتانسیل سنجی اسید قوی – باز قوی

5,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من