پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

آزمایش PH متری اسید ضعیف باز قوی

آزمایش PH متری اسید ضعیف باز قوی

5,000 تومان

گزارشکار آزمایش PH متری اسید ضعیف باز قوی- آزمایشگاه شیمی تجزیه۲

در زیر بخش های مهمی از گزارشکار آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲- آزمایش PH متری اسید ضعیف باز قوی آورده شده است:

توضیحات کوتاه:

تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)

2- هدف انجام آزمایش

3- وسایل مورد نیاز

4- تئوری آزمایش(مقدمه)

5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)

6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)

7- نتیجه گیری

8- خطاها

9- منابع

در این گزارش کار پاسخ سوالات و دسترسی به فایل قابل برای شما پس از خرید از ماهان داک امکان پذیر می باشد.
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

آزمایش PH متری اسید ضعیف باز قوی

5,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من