پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

ترجمه مقاله افزودن گروه های آلی از طریق واکنش به گونه های اکسیژن گرافن اکساید

19,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله ISI افزودن گروه های آلی از طریق واکنش به گونه های اکسیژن گرافن اکساید

در 14 صفحه قابل ویرایش با فرمت ورد به همراه متن اصلی مقاله

عنوان انگلیسی مقاله 

Addition of organic group through reactions with oxygen specirs graphen oxide

 

ترجمه مقدمه مقاله افزودن گروه های آلی از طریق واکنش به گونه های اکسیژن گرافن اکساید:

یکی از اولین کارکردزایی هایی آلی روی نانوسازه های کربن اتصال کووالانسی آمین آلیفاتی از طریق پیوند آمید است که بین گروه های آمین و آسیل کلرید تشکیل می شود و روی سطح نانوتیوب کربن به وسیله فرآیند اکسیداسیون قوی تولید می شود [1] تعداد زیاد کارکردزایی آلی بعدها براساس شیمی آلی و پردازش که عمدتا گروه های کربوسیل و نیز گروه های هیدروکسیل و اپوکسی هستند و معمولا روی نانوتیوب های کربن اکسیده وجود دارند دنبال شد [2-4] با الهام از کارکردزایی (functionalization) موفق نانوتیوب های کربن، آمیداسیون، استراتژی شدن و سایر واکنش های آلی که مربوط به گونه های اکسیژن از جمله گروه های کربوسیل، هیدروسیل و اپوکسی می شوند کاربرد موفقی روی سطح گرافن که در این فصل معرفی شد داشتند.

همانطوری که در فصل 1 توضیح داده شد عملیات اکسیداتیو قوی گرافیت به اگزوفولیاسیون و تشکیل لایه های گرافن اکساید (GO) که قابلیت پراکندگی زیادی در آب دارند منتهی شد. گروه های اکسیژنی که روی سطح گرافن بعداز فرآیند اکسیداسیون باقی ماندند همان گروه های کربوسیل نزدیک لبه ها و گروه های هیدروکسیل و اپوکسی در سطح هسته ی لایه ی گرافن بودند. این گروه ها مراکز راکتیو GO برای توسعه تعداد مشتق سازی آلی بودند GO که بتواند کاهش نسبی پیدا کند. گرافن تبدیل شده ی شیمیایی نامبرده (ccG) یا نانوورقه های گرافن اکساید کاهش یافته (rGO) را به وجود می آورد. با این حال با مقایسه راکتیویته ی rGO,GO کارکردزایی آلی نانوورقه های گرافیتی که به گروههای اکسیژن مربوط می شد قبل ازکاهش به تعداد مکان های اکسیژن راکتیو موجود که خیلی بیشتر هستند به بهترین نحو انجام شد. بنابراین بهره واکنش بیشتر میشود. بعداز کارکردزایی آلی، ویژگی گرافیتی گرافن تغییریافته با فرآیند کاهش نسبتا بازیابی شد و اضافی گروه های اکسیژن آن بسته به هدف کارکردزایی برداشته شد. مثلا اگر رسانایی الکتریکی یا خواص مکانیکی مشتق گرافن نهایی، یک چالش باشد پس بازیابی ویژگی گرافیتی ضروری می شود در حالی که حفظ گروه های اکسیژن در صورتی بهتر است که ویژگی هیدروفیلیکی گرافن همانا رسانایی آن باشد. معمولا فیلم های نازک کامپوزیت گرافن/ پلیمر شفاف هستند. بدان معنا که میتوان از آنها به عنوان فیلم رسانا شفاف یعنی الکترودها در کاربردهای اپتوالکترونیک استفاده کرد.

 

فهرست مطالب مقاله گرافن اکساید

 • گرافن و گرافن اکساید
 • تهیه و آماده سازی گرافن از گرافن اکساید
 • تولید در مقیاس بزرگ GO با روش لانگ مویر و بلودگت
 • افزودن گروه های آلی از طریق واکنش به گونه های اکسیژن گرافن اکساید
 • مقدمه
 • نقش اسیدهای کربوکسیلیک GO
 • کارکردزایی از طریق تشکیل پیوند آمید
 • مشتقات لیپوفیلیکی
 • استری شدن GO
 • کارکردزایی شدن GO از طریق تشکیل حلقه ی چرخه ای ناهمگن (هتروسیکلیک)
 • نقش گروه های هیدروکسیل GO
 • افزودنی های میسلی
 • برهم کنشی آمونیا با اسیدهای کربوکسیلیک و اپوکسیدهای GO
 • غنای GO در اسیدهای کربوکسیلیک

 

فهرست شکل های مقاله طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز

 • تصویر 1-1، تصویر میکروسکپی نیروی اتمی (AFM) و مدل ساختمانی ورقه های گرفن اکساید (a)(GO) تصویر AFM ورقه های GO روی سوبسترا سیلیکون.
  • A(b) مدل ساختمانی GO که توسط Ajayan و همکاران تولید شد (با کسب اجازه از [18] دوباره تولید شد)
 • تصویر 11-3 (a) طیف TPP/HPCD-GO,TPP,GO, UV-Vis (b) طیف گسیل فلوئورسنس TPP قبل و بعداز افزودن HPCD-GO غلظت های متعدد (چاپ مجدد با اجازه از مرجع [26] و کپی رایت 2010، الویر B.B این نشانه با رسانایی الکتریکی ضعیف GO در مقایسه با شکل کاهش یافته یا گرافن اصلی مطابقت داشت و بالاخره برهم کنشی سیستم TPP/HPCD-rGO با هموگلوبین بررسی شد و نشان داد که از چنین سیستم هایی به عنوان بیوسنسور هموگلوبین با نتایج امیدوارکننده استفاده شد.
 • تصویر 13-3 (a) استری شدن GO به وسیله PVA با دو شیوه متفاوت (b) کاهش نسبی PVA کارکزدایی کننده GO به وسیله هیدرازین (چاپ مجدد با اجازه از مرجع [27] کپی رایت 2009، جامعه شیمی آمریکا.
 • تصویر 14-3 پلیمریزاسیون رادیکال انتقال اتم PMMA(ATR) که از سطح GO شروع شد (چاپ مجدد با اجازه از مرجع [33] کپی رایت 2010 جامعه سلطنتی شیمی)
 • تصویر 17-3 تصویر OD-rGO AFM و نیمرخ ارتفاع نانوورقه های مجزا (چاپ مجدد با اجازه مرجع [38] کپی رایت 2010، السویر B.V)
 • تصویر 18-3 واکنش پیوندی عرضی ارگانیک های دی ایزوسیانیت به GO (چاپ مجدد با اجازه از مرجع [41] کپی رایت 2009، السویر B.V اسیدهای کربوکسی لیک GO به فروسین از طریق واکنش آسیلاسیون پیوند کووالانسی یافتند [43] در این واکنش گروه های اسیدکربوکسی لیک GO به مونوآسیلاسیون انتخابی فریدل گرافتس با استفاده از آلومنیا اسیدی فعال و آنهیدرید تری فلوئورواستیک بصورت کاتالیزور کمک نمودند (تصویر 203-)
 • تصویر 19-3 واکنش GO به اپوکسید الیئات متیل و مسیرهای ممکن واکنش (a) استری شدن (b) اتری شدن و (c) محصولات فرعی مشتقات اتر یا استر که به وسیله تقطیر ممکن اپوکسیدها به وجود می آید (چاپ مجدد با اجازه از مرجع [42] کپی رایت، 2012،
 • تصویر 20-3 کارکردزایی شدن GO به وسیله فیروسین از طریق آسیلاسیون فریدل کرافتس (چاپ مجدد با کسب اجازه از مرجع [43] کپی رایت 2010 جامعه سلطنتی شیمی)

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ترجمه مقاله افزودن گروه های آلی از طریق واکنش به گونه های اکسیژن گرافن اکساید”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

ترجمه مقاله افزودن گروه های آلی از طریق واکنش به گونه های اکسیژن گرافن اکساید

19,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من