چهار عنصر اولیه معماری

چهار عنصر اولیه معماری

در این مقاله به بررسی 4 عنصر اصلی معماری شامل نقطه، خط، صفحه و حجم میپردازیم. ترتیب این عناصر نشان دهنده تبدیل از یک نقطه به یک خط یک بعدی، از یک خط به یک صفحه دو بعدی و در نهایت، از یک صفحه به یک حجم سه بعدی است.

هر عنصر در ابتدا مفهومی است – فقط در چشم ذهن وجود دارد – اما در نهایت به یک عنصر بصری در واژگان طراحی معماری تبدیل می شود. وقتی دو خط به هم می رسند، می توانیم نقطه ای را حس کنیم، یک خط در لبه یک صفحه، یک صفحه به عنوان محفظه حجمی، و حجم ایجاد شده توسط یک جسم که فضا را اشغال می کند.
به خواندن ادامه دهید تا این 4 عنصر را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم.

ادامه مطلب