پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

https://mahandoc.ir/wp-content/uploads/2023/08/woocommerce-placeholder.webp

گزارش کارآموزی

گزارش کارورزی

گزارش کارورزی

گزارش کارآموزی خلاصه ای از تجربه کارآموزی شما است که بسیاری از کارفرمایان برای تکمیل زمان شما در سازمان خود به آن نیاز دارند. گزارش کارآموزی مهم است زیرا مربی شما را از درس ها و مهارت هایی که آموخته اید و فرصت هایی که برای به کارگیری آن مهارت ها داشته اید مطلع می کند.

گزارش کارآموزی شما شامل جزئیات مرتبط در مورد تجربه کارآموزی شما است، مانند شرح موقعیت شما در سازمان، وظایفی که انجام داده اید و مهارت هایی که آموخته اید. مدیر شما ممکن است از این گزارش برای بهبود فرصت ها یا درس های کارآموزی برای دانشجویان ورودی استفاده کند.

نحوه ایجاد گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی باید جزئیات کلیدی تجربه کارآموزی شما را پوشش دهد. همچنین باید شامل یک نمای کلی از مهارت هایی باشد که توسعه داده اید. با این حال، به خاطر داشته باشید که مطمئناً باید هر دستورالعملی را که کارفرمای کارآموزی شما در رابطه با گزارش شما به شما داده است، دنبال کنید. این دستورالعمل ها ممکن است شامل محتوای مورد نیاز، قالب بندی، تاریخ سررسید و موارد دیگر باشد.

به طور خلاصه یک گزارش کارآموزی شامل موارد زیر می باشد:

  1. پیش نویس صفحه عنوان
  2. فهرست مطالب
  3. اطلاعات پیشینه شرکت
  4. موقعیت و مسئولیت در دوره کارآموزی
  5. در مورد آنچه آموخته اید و مهارت هایی که توسعه داده اید بحث کنید
  6.  نتیجه گیری

در بالا نمونه های از گزارش های کارآموزی برای دانلود در مشاغل مختلف برای شما گردآوری شده تا بتوانید از آنها برای الگوی گزارش خود استفاده کنید.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من